Cryfder y Gymraeg, cyfrifiad 2011 Coch tywyll 70% Coch 50% Oren 30% Melyn 20%

llun defnyddiwr twitter.com  |  07-09-2015 8:17 pm | FfrwtiBot

Stori lawn (twitter.com) »»

30 Trydariad

Jason Morgan @hogynorachub | 07-09-2015 6:48 pm

Cryfder y Gymraeg, cyfrifiad 2011 Coch tywyll 70% Coch 50% Oren 30% Melyn 20% pic.twitter.com/aBQrZK2maO
profile rt profile rt profile rt profile rt profile rt profile rt profile rt profile rt profile rt profile rt profile rt profile rt profile rt profile rt profile rt profile rt profile rt

W. Huw Davies @w_huw | 07-09-2015 7:05 pm

.@hogynorachub @OlafCaiLarsen ma mwy o bobl yn siarad cymraeg ym morganwg nag syn byw yn ngwynedd Cryfder Cymraeg yw'r DE

cris dafis @crisdafis | 07-09-2015 7:16 pm

@w_huw @hogynorachub @OlafCaiLarsen Sawl ffordd - heblaw am ganrannau - o ddiffinio "cryfder" am wn i.

Jason Morgan @hogynorachub | 07-09-2015 7:18 pm

@crisdafis @w_huw @OlafCaiLarsen Dydi hynny ddim yn syndod nadi o feddwl bod Morgannwg yn sylweddol fwy poblog.

Jason Morgan @hogynorachub | 07-09-2015 7:28 pm

@w_huw I chdi gael perbectif, Morgannwg â thua 138,000 yn siarad Cymraeg; jyst Gwynedd a Môn 117,000. So dio'm lot mwy, actiwli.

W. Huw Davies @w_huw | 07-09-2015 7:35 pm

@hogynorachub os adiwch Caerfyrddin Penfro De Powys De Ceredigion fe welwch dod bron neb yn dweu "ddaru / wst ti be / efo / rwan / fo ..."

W. Huw Davies @w_huw | 07-09-2015 7:35 pm

@hogynorachub ..... felly pam ma siwd gymaint o iaith Gwynedd ar y cyfrenge??

W. Huw Davies @w_huw | 07-09-2015 7:36 pm

@hogynorachub dydych dfim yn clywed "eh by gwm" ar Newsnight .

Jason Morgan @hogynorachub | 07-09-2015 7:40 pm

@w_huw Dwi ddim yn gwbod sut i ymateb. I chdi. Ti newydd fynd ar drywydd hollol boncyrs a sgennai mo'r egni i dy ddilyn yno!

W. Huw Davies @w_huw | 07-09-2015 7:42 pm

@hogynorachub falle sboniai yn well mewn blog na Twitter rhof wbod - hwyl i ti ☺.

Olaf Cai Larsen @OlafCaiLarsen | 07-09-2015 8:07 pm

@hogynorachub @crisdafis @w_huw Mae cymhariaeth rhwng un sir (Gwynedd) efo wyth o siroedd sy'n cael eu cwmpasu gan yr hen Forgannwg yn od.

W. Huw Davies @w_huw | 07-09-2015 8:13 pm

@OlafCaiLarsen @hogynorachub @crisdafis Olaf, fel wetes i wrth Jason, mi sgrifennaf flog i geisio esbonio my mhwynt yn glurach

Olaf Cai Larsen @OlafCaiLarsen | 07-09-2015 8:14 pm

@w_huw @hogynorachub @crisdafis Dim angen - does yna ddim pwynt cystadlu efo'r pethau 'ma - rydan ni i gyd yn yr un cwch.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa