Ble mae'r gynulleidfa Gymraeg?

llun defnyddiwr bbc.co.uk  |  22-09-2015 8:55 pm | FfrwtiBot

Yn dilyn y cyhoeddiad ddoe, bod Cwmni Theatr Maldwyn wedi gorfod canslo perfformiad o'r sioe Gwydion yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym mis Hydref oherwydd gwerthiant tocynnau isel, mae Cymru Fyw yn holi pam a ble mae Cymry Caerdydd? "Rydw i'n siomedig. Rhaid i chi wynebu sefyllfa fel hyn a symud 'mlaen," meddai Penri Roberts, Cyfarwyddwr Cwmni Theatr Maldwyn.

Stori lawn (bbc.co.uk) »»

22 Trydariad

BBC Cymru Fyw @BBCCymruFyw | 22-09-2015 2:32 pm

Pam bod sioe 'Gwydion' Cwmni Theatr Maldwyn wedi methu denu cynulleidfa yng Nghaerdydd? bbc.in/1Poa3XI pic.twitter.com/IaochLueO0
profile rt profile rt profile rt profile rt profile rt profile rt profile rt
profile rt

Dewi Meirion @dewimeirion | 22-09-2015 7:49 pm

.@BBCCymruFyw cytuno gyda @cefinroberts am sefyllfa dangos ar @S4C 1af, ond yn bersonol doedd y sioe ddim cystal a rhai gorffennol y cwmni!

Nest Gwilym @NestGwilym | 22-09-2015 9:33 pm

@BBCCymruFyw @cefinroberts @Linda_Brown_TBC dim Cymry Caerdydd yn unig, Canolfan y Mileniwm o fewn pellter teithio i lawer yn y de #siom

Nest Gwilym @NestGwilym | 22-09-2015 9:36 pm

@BBCCymruFyw @cefinroberts @Linda_Brown_TBC ond diffyg cefnogaeth Cymry Caerdydd i ddigwyddiadau/cymdeithasau wedi fy siomi i sawl gwaith

BBC Cymru Fyw @BBCCymruFyw | 23-09-2015 8:00 am

"Mae cymaint o Gymry yn byw yng Nghaerdydd ond mae'n anodd i gael gafael arnyn nhw." bbc.in/1LLgqRu pic.twitter.com/WeUv7jyUrm

Siân Eleri Roberts @siantirdu | 23-09-2015 8:11 am

@BBCCymruFyw O beth glywn i yn Steddfod, roed gwahaniaeth mawr rhwng ymateb y rhai oedd yn y Pafiliwn a'r rhai oedd yn gwylio adre.

BBC Cymru Fyw @BBCCymruFyw | 23-09-2015 7:15 pm

Canslo sioe Gwydion: ble mae cynulleidfa Caerdydd? bbc.in/1LwxS0i #yagym pic.twitter.com/p30RnuQM7N
profile rt profile rt profile rt profile rt

Angharad Thomas @Angharad_t | 23-09-2015 7:19 pm

@BBCCymruFyw Ddim yn siwr os dwi'n cytuno bod diffyg cynulleidfa yn fai ar Gymry Caerdydd?!

Llifon Jones @LlifonJ | 24-09-2015 2:56 pm

@BBCCymruFyw Os oedd hi'n sioe dda, buasent wedi mynd i'w gweld. I mi, toedd hi ddim byd tebyg i sioeau Theatr Maldwyn yn y gorffennol!

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa