Normaleiddio Basgeg mewn addysg

llun defnyddiwr colegaucymru.wordpress.com  |  29-09-2015 8:24 am | FfrwtiBot

Llwyddiant a Heriau Datblygu'r Fasgeg yng Ngwlad y Basg Yr wythnos hon (28 Medi - 2 Hyd), mae dirprwyiaeth o sector addysg bellach Cymru yn ymweld â Gwlad y Basg er mwyn rhannu arfer da ar ddwyieithrwydd yn y maes addysg a hyfforddiant ôl-16. Dyma argraffiadau y ddirprwyiaeth o'r diwrnod cyntaf yn dilyn cyflwyniadau a chyfarfodydd...

Stori lawn (colegaucymru.wordpress.com) »»

22 Trydariad

Canolfan Sgiliaith @Sgiliaith | 28-09-2015 9:28 pm

Dyma ein argraffiadau o’r diwrnod cyntaf yn dilyn cyflwyniadau a chyfarfodydd gyda Llywodraeth Gwlad y Basg.... fb.me/57HLvyqbh
profile rt profile rt

@CSGCymraeg @CSGCymraeg | 29-09-2015 6:07 am

Darllenwch mwy am ddiwrnod 1: colegaucymru.wordpress.com/2015/09/28/bas… Edrych ymlaen at ail ddiwrnod #cymrubasg heddiw
profile rt profile rt profile rt profile rt

Siôn Jobbins @MarchGlas | 29-09-2015 6:40 am

@CSGCymraeg jyst meddwl, @begotxuo fyddai gan @berria neu @Hitza_eus ddiddordeb yn y daith yma?

@CSGCymraeg @CSGCymraeg | 29-09-2015 8:45 am

@MarchGlas Rydym yn cyfarfod @begotxuo heno ac yn ymweld â @berria @Hitza_eus yn ystod yr wythnos. Diolch Siôn #cymrubasg

ColegauCymru @ColegauCymru | 29-09-2015 8:54 am

@CSGCymraeg @MarchGlas @begotxuo Llwyddo i gryfhau #cymrubasg diolch i'r cyfryngau cymdeithasol a'ch ddiddordeb/parodrwydd i helpu. Diolch!

ColegauCymru @ColegauCymru | 29-09-2015 9:04 am

Y blog yn brysur bore 'ma: tipyn o ddiddordeb yn darllen hanes diwrnod 1af #cymrubasg wp.me/p1dUt7-6N Daw mwy yn ystod yr wythnos.
profile rt

Cymraeg CPenybont @ColegPenybont | 29-09-2015 9:07 am

@ColegauCymru diddorol iawn! Ydy'r blog ar gael yn Saesneg hefyd? Gwir angen i'n cyfeillion di-Gymraeg gael gweld y negeseuon hollbwysig yma

ColegauCymru @ColegauCymru | 29-09-2015 9:16 am

@ColegPenybont Ni'n cyhoeddi blogs yn yr iaith wreiddiol yn unig fel rheol ond bydd adroddiad manwl yn Saesneg wedi'r daith.

Cymraeg CPenybont @ColegPenybont | 29-09-2015 9:22 am

@ColegauCymru iawn - ond angen sicrhau nad mynd ar silff i gasglu llwch fydd yr adroddiad! #rhannuarferorau #strategaethglir #gwersiiwdysgu

ColegauCymru @ColegauCymru | 29-09-2015 9:33 am

@ColegPenybont Nodi hynt y daith wnaiff yr adroddiad. Argymhellion polisi'n fater arall. Da gweld @LlywodraethCym yn ran o'r ddirprwyaeth

ColegauCymru @ColegauCymru | 29-09-2015 8:06 pm

@ColegPenybont Newyddion da: mae'r blog nawr ar gael yn Saesneg hefyd: Diwrnod #1 ac hefyd Diwrnod #2 ill dau yn ddwyieithog #cymrubasg
profile rt

Coleg Sir Gar @ColegSirGar | 29-09-2015 12:39 pm

Mae'r coleg yn hapus iawn i fod yn rhan o daith arfer dda dwyieithrwydd @Sgiliaith @ColegauCymru #cymrubasg ow.ly/SMKnp
profile rt

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa