Y Gymraeg a Gwlad y Basg

llun defnyddiwr bbc.co.uk  |  29-09-2015 5:40 pm | FfrwtiBot

Mae ystadegau diweddar yn awgrymu bod yna gynnydd yn nifer y bobl yng Ngwlad y Basg sy'n siarad y Fasgeg. Gyda Cyfrifiad 2011 yn awgrymu bod gostyngiad yn nifer y siaradwyr Cymraeg oes yna wersi y gallwn ni eu dysgu o brofiad Gwlad y Basg?

Stori lawn (bbc.co.uk) »»

20 Trydariad

BBC Cymru Fyw @BBCCymruFyw | 29-09-2015 10:01 am

Pam mae'r Fasgeg yn ffynnu, a'r Gymraeg yn crebachu? @paulbilbao sy'n cynnig ei safbwynt. bbc.in/1FzCgLd pic.twitter.com/qI3JPKZvht
profile rt profile rt profile rt profile rt profile rt

ColegauCymru @ColegauCymru | 29-09-2015 3:54 pm

@BBCCymruFyw @paulbilbao Tyfu mae'r ddarpariaeth ddwyieithog yn sector addysg bellach Cymru. Cadarnahol #cymrubasg pic.twitter.com/GhyEkN51xK

ColegauCymru @ColegauCymru | 29-09-2015 3:57 pm

@BBCCymruFyw @paulbilbao Cryn dipyn o arfer da gan sector addysg bellach Cymru i'w rannu ar ddwyieithrwydd #cymrubasg pic.twitter.com/ntIaWdeCSR

ColegauCymru @ColegauCymru | 29-09-2015 4:15 pm

@BBCCymruFyw @paulbilbao Edrych ymlaen at weld KONTSEILUA ddydd Iau. Ar y rhaglen! #cymrubasg

BBC Cymru Fyw @BBCCymruFyw | 29-09-2015 6:31 pm

Pam mae'r Fasgeg yn ffynnu, a'r Gymraeg yn crebachu? @paulbilbao sy'n cynnig ei safbwynt. bbc.in/1KNHEq0 pic.twitter.com/nM4uQ7zjqE
profile rt profile rt

BBC Cymru Fyw @BBCCymruFyw | 01-10-2015 6:04 am

"Y cam cyntaf fyddai annog y gymdeithas i newid ei hagwedd tuag at yr iaith." bbc.in/1N0Y7xH pic.twitter.com/L9z0pzxIiU
profile rt

BBC Cymru Fyw @BBCCymruFyw | 01-10-2015 1:05 pm

"Y cam cyntaf fyddai annog y gymdeithas i newid ei hagwedd tuag at yr iaith." bbc.in/1JFbsnT pic.twitter.com/WOxujC2r9o
profile rt

BBC Cymru Fyw @BBCCymruFyw | 02-10-2015 9:08 am

"Y cam cyntaf fyddai annog y gymdeithas i newid ei hagwedd tuag at yr iaith." bbc.in/1M1vXwS pic.twitter.com/sLt6l9gk0u
profile rt profile rt

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa