Prosiect yn rhoi cipolwg ar fywyd yng Nghymru yn yr 1840au

llun defnyddiwr cynefin.archiveswales.org.uk  |  07-10-2015 8:50 pm | FfrwtiBot

Mae cymunedau yn ardal Hiraethog yn Sir Ddinbych wrthi'n brysur yn ymchwilio hanes eu pentrefi fel rhan o brosiect Cynefin. Mae prosiect Cynefin yn digido mapiau degwm Cymru, ac o'r mapiau yma ceir ddarlun o Gymru fel yr oedd yn yr 1840au; cyfnod pan roedd y rheilffyrdd yn lledaenu ar draws y wlad a phan nad oedd trefi fel Penmaenmawr yn bodoli.

Stori lawn (cynefin.archiveswales.org.uk) »»

9 Trydariad

Prosiect Cynefin @ProsiectCynefin | 07-10-2015 12:00 pm

Cymunedau Hiraethog yn #SirDdinbych yn brysur yn ymchwilio hanes eu pentrefi @MIDinbych ow.ly/T751k pic.twitter.com/l9eaJI7Tvb
profile rt

Prosiect Cynefin @ProsiectCynefin | 07-10-2015 12:52 pm

Ymunwch â digwyddiadau @brohiraethog i helpu dehongli bywyd y Cymry yn yr 1880au #MisHanesCymru #welshhistorymonth ow.ly/T751k
profile rt

Llyfrgell Gen Cymru @LLGCymru | 07-10-2015 1:59 pm

Cipolwg ar fywyd yng Nghymru yn yr 1840au... ow.ly/T751k @ProsiectCynefin
profile rt profile rt

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa