Llywodraeth Cymru yn colli bron i £1 miliwn wrth werthu eiddo ym Mhontypridd

llun defnyddiwr plaid2016.cymru  |  30-09-2016 11:56 am | FfrwtiBot

Mae Llywodraeth Cymru wedi afradu bron i £1 miliwn o arian trethdalwyr ar ôl gwerthu dau eiddo oedd yn eu meddiant ym Mhontypridd. Mewn cais Rhyddid Gwybodaeth gan Neil McEvoy AC, datgelwyd fod Llywodraeth Cymru wedi colli cyfanswm o £979,000 ar ôl gwerthu dwy siop yn ddiweddar ar Stryd Tâf ym Mhontypridd.

Stori lawn (plaid2016.cymru) »»

10 Trydariad

Plaid Cymru @Plaid_Cymru | 30-09-2016 9:57 am

FOI gan @neiljmcevoy yn datgelu i Lywodraeth Cymru golli bron i £1 miliwn wrth werthu eiddo ym Mhontypridd plaid2016.cymru/millionpoundsc…
profile rt profile rt profile rt profile rt profile rt profile rt profile rt profile rt profile rt

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa