Trethu tai haf: beth yw'ch barn chi?

llun defnyddiwr lleol.cymru  |  30-09-2016 2:59 pm | FfrwtiBot

Abersoch: Mwyafrif o dai'r dref yn dai haf Yr wythnos hon, fe fu'r rhaglen y Byd ar Bedwar yn siarad gyda pherchennog un tŷ gwyliau sy'n cyhuddo'r cyngor lleol o fod yn hiliol am godi treth ychwanegol ar ail gartrefi. "Mae'r Cyngor yn moyn 'mod i'n talu mwy. Pam?

Stori lawn (lleol.cymru) »»

5 Trydariad

Lleol.cymru @lleoldotcymru | 30-09-2016 12:17 pm

*Hysbys Newyddion* Trethu tai haf: beth yw'ch barn chi? bit.ly/2dESbwd
profile rt profile rt profile rt profile rt

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa