FfrwtiBot

Gwasanaeth G?yl Dewi @Prifysgol_Aber Chwefror 28, 12.30, Capel y Brifysgol. Croeso cynnes i Staff a Myfyrwyr. AD pl?s pic.twitter.com/LMuUpJeJ2B

llun defnyddiwr twitter.com | 14-02-2014 6:13 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Gwenan Mair Davies @Gwenan_Mair | 13-02-2014 1:51 pm

Gwasanaeth G?yl Dewi @Prifysgol_Aber Chwefror 28, 12.30, Capel y Brifysgol. Croeso cynnes i Staff a Myfyrwyr. AD pl?s pic.twitter.com/LMuUpJeJ2B

None

llun defnyddiwr static.entertainmentwise.com | 14-02-2014 6:12 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Celtes @Celtes_Cymru | 14-02-2014 6:02 pm

@AledHall @MaiaFlorist S?n am bigo - un o'r rhain sydd isie arnat ti!!! static.entertainmentwise.com/photos/Image/t?

Adolygiad o Blodeuwedd, Theatr Genedlaethol Cymru ? POBL CAERDYDD

llun defnyddiwr poblcaerdydd.com | 14-02-2014 5:22 pm | FfrwtiBot

13 Chwe 2014 Postiwyd gan Rhys Yn dilyn taith aruthrol ledled Cymru, ail-lwyfanwyd Blodeuwedd gan Theatr Genedlaethol Cymru ar gyfer theatrau i gyrraedd cynulleidfa fwy llydan. Diddorol oedd gweld yr ail-lwyfaniad heb gael y profiad o weld y cynhyrchiad gwreiddiol ar Domen y Mur.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Pobl Caerdydd @PoblCaerdydd | 14-02-2014 2:56 pm

Bydd 'Blodeuwedd' @TheatrGenCymru yn @ShermanCymru 19-20 Chwefror. Adolygiad gan @Elin_Williams_ bit.ly/1gfyJC4

wythnos-iw-chofio

llun defnyddiwr flickr.com | 14-02-2014 5:05 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Iestyn Hughes @Traedmawr | 14-02-2014 4:04 pm

Wythnos yng Nghymru sydd flic.kr/p/k5w7GL

Golau Arall (2014)

llun defnyddiwr isosgeles.tumblr.com | 14-02-2014 3:32 pm | FfrwtiBot

Gwenno | Golau Arall (2014) O'r sampl gitar a'r ddechrau Golau Arall i'r bassline ailadroddus, mae sengl newydd Gwenno yn cynnig darlun tywyllach na ch?n y flwyddyn i fi y llynedd, Chwyldro. Nid yw'n cario'r un elfen anthemol a'r sengl flaenorol ac mae'r gytgan yn fwy o bont rhwng y pennillion undonog a'r bass yn clymu'r cyfan at ei gilydd.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Isosgeles @isosgeles | 13-02-2014 5:36 pm

GWENNO | GOLAU ARALL *ADOLYGIAD* gan @NicoDafydd isosgeles.tumblr.com/post/765209589?

Adolygiad Theatr: Fe Ddaw'r Byd i Ben (Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

llun defnyddiwr lowrihafcooke.wordpress.com | 14-02-2014 2:10 pm | FfrwtiBot

Roedd strydoedd Cathays dan garped o genllysg 'rol profi'r ddrama Fe Ddaw'r Byd i Ben . Wedi dyddiau o dywydd gwyllt, a llifogydd ledled y wlad, hawdd oedd coelio ei bod hi'n Ddydd y Farn. Yn wir, gyda dim byd ar y teledu ar hyn o bryd ond stormydd gwleidyddol o bob math - Gemau...

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Lowri @LowriHafCooke | 14-02-2014 1:43 pm

Emynau, meow meow a mash-up o fri : dyma'r efengl yn ?l Dafydd James #feddawrbydiben #adolygiad @RWCMD @ShermanCymru lowrihafcooke.wordpress.com/2014/02/14/ado?

Yma Wyf Finna' i Fod

llun defnyddiwr itunes.apple.com | 14-02-2014 1:29 pm | FfrwtiBot

Preview songs from Yma Wyf Finna' i Fod - Single by C?r Dre on the iTunes Store. Preview, buy and download Yma Wyf Finna' i Fod - Single for ?0.79. Songs start at just ?0.79.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Seiriol Hughes @seiriol | 14-02-2014 12:16 pm

Angen anrheg Sant Ffolant? Be well na SENGL NEWYDD C?r Dre! 'Yma Wyf Finna' i Fod' gan @ddim_yn_sant. Ar iTunes: itunes.apple.com/gb/album/yma-w?

Project GALLU, Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr

llun defnyddiwr bangor.ac.uk | 14-02-2014 10:56 am | FfrwtiBot

Diolch i nawdd Llywodraeth Cymru ac S4C, mae gan yr Uned Technolegau Iaith broject pellach i ymchwilio i dechnoleg adnabod lleferydd Cymraeg. Bwriad project GALLU yw datblygu adnoddau datblygu lleferydd uwch ar gyfer yr iaith Gymraeg.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Canolfan Bedwyr @canolfanbedwyr | 14-02-2014 9:56 am

Yn #haciaith yfory cewch ragflas o ap torfoli newydd a fydd yn bwydo datblygiad technoleg lleferydd Cymraeg. bangor.ac.uk/canolfanbedwyr?

Rhywun eisiau bathodyn?

llun defnyddiwr twitter.com | 13-02-2014 11:44 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Iwan Stanno @stanno | 13-02-2014 11:07 pm

Rhywun eisiau bathodyn? pic.twitter.com/BLglCBsbPo

Tab? Tybaco: 60 Mlynedd

llun defnyddiwr bbc.co.uk | 13-02-2014 9:31 pm | FfrwtiBot

Mae'r wythnos hon yn nodi 60 mlynedd ers i Lywodraeth San Steffan gydnabod y cysylltiad rhwng ysmygu a chanser. Mae dipyn wedi newid ers cyfnod Iain Macleod AS, y Gweinidog Iechyd yn 1954. Mae nifer o ymgyrchoedd wedi bod i leihau'r nifer sy'n ysmygu, yn enwedig ymysg yr ifanc - gyda graddau gwahanol o lwyddiant.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Dafydd Owen @dafyddo | 13-02-2014 6:48 pm

Mae'r mwg yn dal i glirio bbc.in/1ew9Kp5

Plaid Cymru Ifanc yn galw am briodas gyfartal ar draws Ewrop yng Nghynhadledd

llun defnyddiwr issuu.com | 13-02-2014 7:41 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Plaid Ifanc Youth @plaidifancyouth | 13-02-2014 6:55 pm

Plaid Cymru Ifanc yn galw am briodas gyfartal ar draws Ewrop yng Nghynhadledd @EFAy2004 issuu.com/plaidifancyout?

Pam fod llai nag 1% yn defnyddio gwasanaeth Cymraeg

llun defnyddiwr golwg360.com | 13-02-2014 6:29 pm | FfrwtiBot

Mae llai na 1% o bobol yn gofyn am siarad gyda pherson Cymraeg wrth alw llinell ffon Galw Iechyd Cymru am gyngor meddygol. Straeon Perthnasol Dyna y mae ystadegau diweddaraf Llywodraeth Cymru am chwarter ola'r flwyddyn 2013 yn eu hawgrymu.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Owain Schiavone @OwainSgiv | 13-02-2014 5:28 pm

Pam fod llai nag 1% defnyddio gwasanaeth Cymraeg Galw Iechyd Cymru? Dyma'n union pam ... golwg360.com/newyddion/cymr?

- News and Events at Bangor University

llun defnyddiwr bangor.ac.uk | 13-02-2014 5:16 pm | FfrwtiBot

Bydd rhyw 80 o gefnogwyr brwd technoleg a'r Gymraeg yn tyrru i Fangor y penwythnos hwn i bumed gynhadledd Hacio'r Iaith, sy'n cael ei chynnal yng Nghanolfan Rheolaeth Prifysgol Bangor o dan nawdd Canolfan Bedwyr a phroject TILT.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Canolfan Bedwyr @canolfanbedwyr | 13-02-2014 4:44 pm

Bydd @canolfanbedwyr yn croesawu cynhadledd unigryw 'Hacio'r Iaith' i @prifysgolbangor y penwythnos hwn. bangor.ac.uk/news/full.php.?

Cymdeithas yr Iaith: Lansio cyfnod o anufudd-dod dinesig

llun defnyddiwr poblcaerdydd.com | 13-02-2014 3:21 pm | FfrwtiBot

Bu ymgyrchwyr iaith o Gaerdydd yn dadorchuddio banner ar bont Treganna ddydd Sadwrn diwethaf, Chwefror 1af, er mwyn nodi dechrau cyfnod o brotestio dros y Gymraeg a phwyso ar Lywodraeth Cymru i newid ei bolis?au er mwyn sicrhau twf yn y Gymraeg.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Pobl Caerdydd @PoblCaerdydd | 07-02-2014 10:16 pm

'Sbardun i'r Llywodraeth weithredu:' @cymdeithas yn lansio cyfnod o anufudd-dod dinesig bit.ly/1l81bac @Euros92

Western Power: Dewis o 6 iaith - ond ddim y Gymraeg

llun defnyddiwr westernpower.co.uk | 13-02-2014 1:32 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Angharad Mair @angharamair | 13-02-2014 1:01 pm

Dewis o 6 iaith - ond ddim y Gymraeg @ComyGymraeg #gwarthus westernpower.co.uk/Power-outages/?

Canlyniadau: 6.106 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 403 404 405 406 407 408