FfrwtiBot

Caethwasiaeth yng Nghymru

llun defnyddiwr youtube.com | 13-02-2014 11:36 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Hedd Gwynfor @heddgwynfor | 12-02-2014 10:15 pm

Mae hwn yn fideo bwysig iawn, iawn. Mae ar gael yn Gymraeg. Pam fod y fersiwn Saesneg ar hysbysebion @S4C? youtube.com/watch?v=nqURvC?

Canlyniadau: 6.106 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 404 405 406 407 408