| 22-09-2014 10:09 pm

Mae dau drywydd gwahanol tuag at annibyniaeth, am wn i. Un graddol, sefydlog, digon cyfeillgar a phwyllog a "naturiol", via ...

Sylw | Gwersi i Gymru o fethiant Salmond

| 22-09-2014 8:55 pm

Dylid cofio mai Cameron wrthododd gynnwys Devo Max ar y papur, nid Salmond. Bwriad Cameron oedd gorfodi'r Albanwyr i ...

Sylw | Gwersi i Gymru o fethiant Salmond

| 24-06-2014 9:36 pm

"Os wyt ti'n pigo dy drwyn bydd dy lygaid yn popio allan". Nid 'mod i'n pigo 'nhrwyn, wrth ...

Sylw | Celwyddau mae rhieni'n eu dweud wrth eu plant...

| 12-05-2014 8:09 pm

Haha. Mae'n rhaid eu bod nhw'n cymryd y piss. Darllen braidd fel yr Uncyclopedia. http://uncyclopedia.wikia.com ...

Sylw | Dewch gyda ni i ymweld รข Chymru paralel: Cymru DinoLingo

| 30-04-2014 6:28 pm

Diddorol. Dw i'n anffyddiwr rhonc, ond fel ti dw i'n teimlo byddai'n ddigalon colli'r adeiladau yma ...

Sylw | Y Bwlch Capelog.

Dylan Llyr

Anffyddiaeth, gwyddoniaeth, llyfrau, gwleidyddiaeth, Abertawe. Atheism, science, books, politics, Welsh things, Swansea City. Cymraeg. Tweets mostly in Welsh.

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.