Dathlu 500 diwrnod i fynd cyn Eisteddfod 2015

| 21-03-2014 7:39 pm

Yr wythnos hon roeddem yn nodi mai 500 diwrnod sydd i fynd cyn cychwyn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau, a gynhelir ym Meifod o 1-8 Awst y flwyddyn nesaf.

Tynnu sylw at gystadleuaeth wahanol bob dydd

| 24-02-2014 5:26 pm

Mae dyddiadau cau Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr yn prysur agosau ac mae'r Eisteddfod yn awyddus i annog cynifer o bobl â phosibl i gystadlu eleni.

Yr Eisteddfod am glywed dy farn

| 18-02-2014 8:51 pm

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn cynnal tri arolwg ar hyn o bryd ac yn awyddus i glywed gen ti, felly os oes gen ti farn am y ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc o 10-15 oed, Y Lle Celf a'r celfyddydau gweledol neu gystadlaethau'r Eisteddfod, dyma'r cyfle i fynegi barn.

Eisteddfod

Un o wyliau mawr y byd. Cynhelir #steddfod2014 yn Sir G?r o 1-9 Awst. For our English feed go to @eisteddfod_eng

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.