Yr Eisteddfod am glywed dy farn

| 18-02-2014 5:05 pm

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn cynnal tri arolwg ar hyn o bryd ac yn awyddus i glywed gen ti, felly os oes gen ti farn am y ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc o 10-15 oed, Y Lle Celf a'r celfyddydau gweledol neu gystadlaethau'r Eisteddfod, dyma'r cyfle i fynegi barn.

Darpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc 10-15 oed

Mae ein hymchwil sy'n edrych ar y ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc o 10-15 oed yn dilyn yr ymchwil ar bobl ifanc a gynhaliwyd y llynedd.  Arweiniodd yr ymchwil hwnnw at ddatblygu prosiectau newydd, gan gynnwys Caffi Maes B ar y Maes, cynllun a drefnwyd ar y cyd gyda’r Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig a Ciwdod.  Yn ogystal, bu'n gychwyn ar y gwaith o ddatblygu delwedd Maes B hefyd.


Bwriad yr ymchwil, a fydd yn cael ei gyhoeddi cyn diwedd y gwanwyn, yw ystyried beth sydd eisoes ar gael, trafod beth sy’n apelio at yr oedran a sut y gellir diwallu hyn yn yr Eisteddfod.

Rydym am glywed gan bobl ifanc 10-15 oed a'u rhieni hefyd.  Dilyna'r ddolen hon i gwblhau'r holiadur hwn ac am ragor o wybodaeth - http://www.eisteddfod.org.uk/cymraeg/2014/darpariaeth-ar-gyfer-oedran-1015-ar-y-maes.

Y dyddiad cau i fynegi barn ar-lein yw 21 Mawrth.  Byddwn hefyd yn cynnal grwpiau ffocws.

Y Lle Celf a'r Celfyddydau Gweledol

Rydym wedi cyhoeddi holiadur a manylion cynllun ymchwil sy’n edrych ar Y Lle Celf a rôl y celfyddydau gweledol yma yng Nghymru.  Bwriad y prosiect yw hwyluso’r gwaith o greu cynllun pum mlynedd, Dyma Y Lle Celf, a fydd yn llywio gwaith y sefydliad ym maes y celfyddydau gweledol.

Byddwn hefyd yn cynnal nifer o grwpiau ffocws a fydd yn cyfarfod ar hyd a lled Cymru dros yr wythnosau nesaf, a’r gobaith yw y bydd Y Lle Celf a’r celfyddydau gweledol yn y Brifwyl ac yng Nghymru’n elwa o’r drafodaeth agored hon.

Dilyna'r ddolen hon i gwblhau'r arolwg - http://www.eisteddfod.org.uk/cymraeg/2014/holiadur-y-lle-celf-a-chelfyddydau-gweledol.

Y dyddiad cau i fynegi barn ar-lein yw 21 Mawrth.

Cystadlaethau'r Eisteddfod

Rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd wedi cystadlu yn yr Eisteddfod fel rhan o brosiect ymchwil a fydd yn cael ei gynnal yn ystod y flwyddyn. 

Mae’r prosiect wedi cychwyn gyda holiadur ar-lein sy’n gofyn am farn unigolion a chystadleuwyr torfol, a bydd y gwaith yn parhau dros y misoedd nesaf gyda chynnal nifer o grwpiau ffocws, wrth i bwyllgor o arbenigwyr o bob disgyblaeth ddod ynghyd i drafod anghenion cystadleuol yr Eisteddfod yn y dyfodol.

Dilyna'r ddolen hon i gwblhau'r arolwg - http://www.eisteddfod.org.uk/cymraeg/2014/adolygiad-o-gystadlaethaur-eisteddfod

Y dyddiad cau i fynegi barn ar-lein yw 28 Chwefror.

Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi pob ymateb.

 

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa