Tynnu sylw at gystadleuaeth wahanol bob dydd

| 24-02-2014 2:26 pm

Mae dyddiadau cau Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr yn prysur agosau ac mae'r Eisteddfod yn awyddus i annog cynifer o bobl â phosibl i gystadlu eleni.Gydag ychydig yn fwy na mis i fynd cyn y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau cyfansoddi, ac ychydig dros ddeufis cyn bod angen i bob cystadleuydd llwyfan gofrestru, mae'r Eisteddfod wedi cychwyn ymgyrch ddyddiol ar Trydar i dynnu sylw at rai o'r cystadlaethau sydd yn y Rhestr Testunau eleni.  

Bwriad yr ymgyrch #cystadleuaethydydd yw tynnu sylw at bob math o gystadlaethau dros y deufis nesaf, gan obeithio y bydd un neu ddwy'n apelio at gystadleuwyr newydd yn ogystal â'r rheini sy'n cystadlu ers blynyddoedd.
"Rydym yn ymwybodol iawn o bwysigrwydd cyfryngau fel Trydar, ac mae'n ffordd hawdd a chyflym o gyrraedd pobl, felly byddwn yn sôn am gystadleuaeth wahanol bob dydd, yn y gobaith y bydd darllen am gystadleuaeth yn sbarduno pobl i gymryd rhan." - Elen Elis, Trefnydd.

Mae'r Rhestr Testunau wedi bod ar gael i'w lawr-lwytho'n rhad ac am ddim o wefan yr Eisteddfod - www.eisteddfod.org.uk - ers rhai misoedd, ond gyda chymaint o gystadlaethau'n cael eu rhestr, y perygl yw bod un neu ddwy'n cael eu colli.  Gobeithio felly y bydd yr ymgyrch #cystadleuaethydydd yn gyfle i dynnu sylw at y rhain ac yn annog pobl i gymryd rhan a chystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr eleni.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa