Ffion Eluned Owen

Myfyrwraig PhD yn Adran y Gymraeg, Aberystwyth. Merch o Ddyffryn Nantlle sy'n hoffi llyfra, tylluanod a maltesers!

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.