Elidir Jones yn Rhyddhau Albym o'i Fyfyrdodau Bob Dydd 'ELIXIR' ar Label Tarw du

| 08-09-2015 5:00 am

Ar ôl i yn llythrennol neb ofyn am y peth, mae’r digrifwr Elidir Jones a’r label Tarw Du wedi ymuno o’r diwedd ar gyfer undod unigryw o gomedi a cherddoriaeth. Yn elixir, y record cynta o’i fath yn y Gymraeg o bosib, (er peidiwch cymryd ein gair ni) fe fyddwch yn cael eich tywys ar daith blith-draphlith drwy feddwl Elidir wrth iddo fwydro’n hirwyntog am bynciau mor eang â’r Beibl, ffilmiau Indiana Jones a thoiledau cyhoeddus Abertawe. 

Y 10 munud gorau o fideo welwch chi heddiw: Shane wedi'i ddybio yn Gymraeg

| 15-05-2015 11:03 am

  • Trosleisio y ffilm Western Shane a Frankenstein Must Be Destroyed yn Gymraeg gyda lleisiau anaddas *check*
  • Vox pops anhygoel gyda thrigolion Merthyr *check*
  • Rhaglen drafod simsan yr olwg efo titles a set groovy *check*
  • Paul Flynn ifanc *check* 
Pleser pur. 
Shane dubbed in Welsh (ITV Cymru stills)

(Diolch i @owdenz am y tip off; mwy o fideos Archif ITV Cymru)

Star Wars VII: Deffro'r #dyddgwen

| 17-04-2015 8:28 amPeidiwch rhegi ar wleidyddion heddiw, mae digon o ddiwrnodau ar ôl i chi wneud hynny. Yn lle gwyliwch y trêl Cymraeg arbennig mae Lucasfilm wedi ei ryddhau ar gyfer Star Wars yng Nghymru. Waaaaw, pwy feddylia?

Fasa'n grêt cael ambell i photoshop, meme, fideo, Vine neu unrhywbeth digri i godi'n calonnau yng nghanol yr holl bolycs ma'r gwleidyddion yn siarad. Ewch amdani - mae'n #dyddgwen eto

Deiamwnt Roughion - fideo hardd o longboarders yn Sbaen i'w trac laidback newydd

| 14-04-2015 11:30 am

Mae'r ddeuawd cerddoriaeth electronig Roughion o Aberystwyth wedi rhyddhau trac newydd ar y cyd gyda De Louet ac MC Elijach Black. Mae'r gân yn guriadau mellow sy'n para am dipyn cyn i'r llais sleifio mewn a phlethu efo'r sain, ond mae'r fideo yn mynd â hwn i rywle arall.

Fel mae Ffrwti'n deall, longboarders o Aberystwyth sydd draw yn Sbaen sydd ynddo, wedi ei ffilmio gan gariad un ohonynt sef Rhctangles. Mae wedi ei ffilmio yn yr awr aur ar rhyw neidr o ffordd gwbl wag ond am syrffwyr y tarmac. Hyfryd iawn.

Mr Phormula'n cynrychioli'n rhyngwladol gyda KRS-1 a rapwyr y byd

| 04-03-2015 1:02 pm

Mae Ed yn ymddangos yn rapio'n Gymraeg yn y fideo newydd#HIPHOPISHIPHOP - "Hip Hop for the World" Dyma'r cefndir a'r fideo... Ma Ed yn cychwyn ar 2:51

14 rappers from 14 different countries express their love for Hip Hop in their own languages and styles.

#HIPHOPISHIPHOP is a movement initiated to unite the world under one love for Hip Hop, one hope for peace, and one dream for unity. Different languages, sex, religions, ethnicities, nationalities all disappear in the name of Hip Hop.

"We Are The World" charity song was released in 1985 and in 2010 under the title "We Are The World 25 For Haiti" for humanitarian aid. #HIPHOPISHIPHOP follows in its footsteps to unite the world in helping marginalized people around the world. All profits will be donated for children's education through UNICEF.

San E - South Korea

Strike The Head - Italia

Frenkie - Bosnia

Pendekar - Singapore

Adx - IndiaValete- Portugal

Mr Phormula - Wales

Yacko - Indonesia

SadmAnn - Bangladesh

Julian Nagano - Japan

Deeb - Egypt

Mr. Skin - Taiwan

Redrama - Finland

KRS-One - United States

Saith Rhyfeddod Dylunio Cymreig Alice Rawsthorn

| 04-03-2015 6:00 am

Mae Alice Rawsthorn, sydd yn adnabyddus am sgwennu am ddylunio ar gyfer yr International New York Times ac eraill, wedi cyhoeddi cyfres o 7 dyluniad Cymreig dylanwadol / eiconig ar gyfer Dydd Gwyl Dewi. Darllenwch mlaen i weld ei dewisiadau. Beth fyddech chi'n ychwanegu fel dyluniad eiconig Cymreig?

(trwy hyweltedwards)

Adolygiad Theatr: Y Fenyw Ddaeth o’r Môr

| 03-03-2015 12:29 pm

Lowri Haf Cooke sy'n edrych ar ddrama fawr y Gwanwyn wth Theatr Genedlaethol Cymru.

Merched caeth a control-freaks gwrywaidd sy’n llenwi llwyfan y Theatr Genedlaethol ar hyn o bryd. Fel Y Negesydd o’i blaen, a Blodeuwedd cyn hynny, mae Y Fenyw Ddaeth o’r Môr o dan anfantais; yn groes i’w greddfau naturiol hi, caiff ei boddi gan gymdeithas batriarchaidd.

Oes gen ti set o ganeuon gwreiddiol?

| 18-02-2015 5:30 pm

Eisiau gwneud Sesiwn C2? Eisiau gwneud eitem Ochr 1? Eisiau chwarae ym Maes B? Eisiau ennill £1000?

Pam na wnewch chi gymryd rhan ym Mrwydr y Bandiau.

Y Neuadd

| 09-02-2015 12:17 pm

Wedi dyddiau o aros, mae'r wennod gomedi ddu 'Y Neuadd' wedi ei chyhoeddi ar youtube.

Prosiect byd-eang yn galw am ymateb cynulleidfaoedd ffilmiau – yn y Gymraeg

| 28-01-2015 2:00 pm

Dychmygwch brosiect ymchwil sy’n cynnwys dros 40 o wledydd gwahanol ac holiadur mewn dros 30 o ieithoedd am un o gyfresi ffilm mwyaf y ddegawd ddiwethaf, ac un o’r ieithoedd hynny yw’r Gymraeg. 

Ffrwti'n trafod trydar yr wythnos ar #rhaglendylan

| 23-01-2015 4:38 pm

Bore ma fues i ar raglen Dylan Jones yn trafod rhai o hashnodau prysur a diddorol yr wythnos yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Gallwch wrando ar yr eitem yma: 


Ymysg y pynciau drafodwyd oedd: #bwydadiod, #hunlunamgueddfa, a #freeraif

'Chydig o hwyl: Jiw jiw!

| 22-01-2015 6:54 pm

Weithiau, dydy hyd yn oed y pros ddim yn meddwl cyn siarad ar deledu byw...

Gwobrau'r Selar: offerynnwr gorau

| 28-01-2015 8:13 am

Pwy yw offerynnwr gorau'r sîn roc Gymraeg? Dyma gwestiwn y bydd panel Gwobrau'r Selar yn ceisio'i ateb am y tro cyntaf eleni. Yn y blynyddoedd diweddar, mae'r gwobrau wedi gweld categori newydd yn cael ei lansio a dyma'r dewis eleni.

Ydych chi a Gail Platt yn ffrindiau Facebook?

| 21-01-2015 3:21 pm

Ydych chi wedi bod ar Facebook yn ddiweddar? Efallai eich bod wedi gweld lincs yn cael eu rhannu am farwolaeth sydyn yr actores Anne Kirkbride a oedd yn fwy adnabyddus fel Deirdre Barlow yn yr opera sebon poblogaidd, Coronation Street. Ond, yn ffrwd Facebook llawer iawn o bobl mae un o drigolion arall y stryd enwog wedi bod yn achosi ychydig o fwrlwm...

Geiriau Gwenno

| 06-01-2015 2:14 pm

Mae Gwenno wedi bod mor garedig a rhannu geiriau ei halbwm 'Y Dydd Olaf' ar wefan arbennig, sydd hefyd yn cynnwys cyfieithiadau Saesneg o'r gwreiddiol.

Darllenwch bopeth yma.

Blas o EP Fleur de Leys

| 06-01-2015 11:30 am

Fleur de Leys yw'r diweddaraf o party bands Cymru. Piano, trwmpedau, tiwns, gieiriau am ddawnsio, a digon o roc a rol; a nawr mae nhw'n rhyddhau eu EP cyntaf, 'Bywyd Braf'.

Camau Pellach

| 06-01-2015 11:07 am

Beth mae bachgen 17 mlwydd oed yn gwneud ar ol concro Cymru gyda'i fand? Creu cerddoriaeth gyda 1/2 o Llwybr Llaethog.

Animeiddiwr yn seilio ffilmiau ar y Mabinogi

| 06-01-2015 10:54 am

I un artist o Sir Benfro, y Mabinogi yw'r ysbrydoliaeth ar gyfer cyfres o dair ffilm wedi eu hanimeiddio. Mae Gemma Green-Hope yn animeiddiwr sy'n creu ffilmiau byrion gan ddefnyddio amryw eang o dechnegau a themau.

Lansiad 'Bodoli'n Ddistaw' Candelas

| 22-12-2014 2:14 pm

Yn fyw o Neuadd Buddug, Bala, gwrandewch ar set gyfan Candelas o'u halbwm newydd, Bodoli'n Ddistaw.

Canlyniadau: 314 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 13 14 15 16

Ffrwti

Casglu a hidlo trydar cyhoeddus Cymraeg a dangos pynciau llosg y dydd

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.