Sut allwch chi gyfrannu at Ffrwti? Dyma ganllaw syml i ddangos yn union sut

| 17-02-2014 12:51 pm

Gyda'r llwch yn setlo ar Hacio'r Iaith mae'n amser i ni esbonio chydig bach mwy am Ffrwti a sut mae'n gweithio. Roedden ni'n awyddus i gael rhywbeth yn fyw ar y we erbyn Hacio'r Iaith ond da ni'n ymwybodol bod y paent dal yn wlyb mewn mannau, a bod ambell ddarn heb ei baentio eto, diolch am fod yn amyneddgar wrth i ni roi trefn ar bethau. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o'r system yn gweithio, ac rydyn ni eisiau i chi ddechrau arbrofi gyda'r wefan felly dyma ganllaw ar sut i bostio eich cofnod eich hun ar Ffrwti.  


Mae'r dudalen hon yn dangos yn fanylach beth yw'r bwriad y wefan a phwy sydd yn rhan ohoni, ond dyma ganllaw sydyn ar sut i sgwennu cofnod yn adran FfrwtiNi.

Mae Ffrwti'n wefan sydd yn gyfuniad o erthyglau awtomatig (FfrwtiBot) ac erthyglau gan olygyddion y wefan a chi'r gymuned defnyddwyr, sef adran FfrwtiNi.

Os ydych chi eisiau creu erthygl eich hunain i ymddangos yn yr adran FfrwtiNi jest dilynwch y camau syml hyn: 

>> ewch i 'mewngofnodi' sef y ddolen ar gornel dde uchaf y dudalen

>> mewgofnodwch gan ddefnyddio'r cyfrif Twitter rydych chi eisiau i fod yn awdur y gofnod (gallwch chi sgwennu cofnod yn cyhoeddi digwyddiad neu newyddion gan eich sefydliad er enghraifft)
>> byddwch yn gweld bod y ddolen mewngofnodi nawr yn dangos eich llun proffil Twitter chi 

>> cliciwch ar y saeth bychan er mwyn dangos y ddewislen

>> cliciwch ar 'Postia Erthygl' ac fe fydd yna dudalen sgwennu cofnod yn ymddangos fel yn y sgrinlun uchod

>> sgwennwch neu ludwch eich testun, rhoi llun del, dolenni a chadw'r gofnod 

>> bydd y gofnod yn ymddangos yn FfrwtiNi! Syml!

Bydd pob cofnod gan y gymuned yn ymddangos ar y dudalen FfrwtiNi, ond bydd golygyddion Ffrwti hefyd yn gwthio straeon diddorol gan y gymuned i'r brif dudalen. 

Rhowch dro arni, defnyddiwch ni i hyrwyddo'ch erthyglau a newyddion chi, a helpwch ni dyfu Ffrwti.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa