#imld14 | Diwrnod Rhyngwladol Mamieithoedd - fyddi di'n trydar yn dy famiaith?

| 19-02-2014 10:49 am

Mae pob dydd o'r flwyddyn yn ddiwrnod trydar rhywbeth erbyn hyn, ac mae dydd Gwener yma, yr 21 Chwefror yn ddiwrnod lle rydyn ni'n cael ein hannog i drydar yn ein mamiaith. P'un a ydi hynny'n trosi i ddefnydd ehangach, pwy a wyr, mae'r rheithgor mas, ys dywed y Sais. Ond mae'n teimlo'n surbwch i feirniadu ymgais i hyrwyddo defnydd ieithoedd lleiafrifol, felly fyddi di'n trydar yn dy famiaith ddydd Gwener?

Mae'r diwrnod wedi ei gydlynu gan Rising Voices, Living Tongues Institute for Endangered Languages, The Endangered Languages Project, ac Indigenous Tweets sydd oll yn gwneud llawer iawn dros ieithoedd sydd dan fygythiad, a'n arbennig y rhai sydd wirioneddol dan fygythiad o ddiflannu yn y cenedlaethau nesaf.

Mae gwasanaeth Ffrwti'n gweithio oherwydd bod miloedd o bobl yn defnyddio'r iaith Gymraeg bob dydd, ond i ieithoedd fel ieithoedd brodorol Awstralia sy'n colli tir yn arw mae gweithgareddau hyrwyddo fel hyn yn fachyn da i drio cael sylw at eu hachos. Mae ganddon ni'r adnoddau i dalu am hysbysebion teledu i annog magu plant yn Gymraeg ond i lawer o ieithoedd mae cael unrhyw neges bositif allan amdanynt yn her enfawr. 

Felly hyd yn oed os ydych chi, fel rhyw Z-list seleb Cymraeg sydd ofn dychryn eu dilynwyr Saesneg, am gadw eich un trydariad Cymraeg blynyddol at Ddydd Gwyl Dewi 2, tiwniwch mewn i'r hashnod #imld14 ddydd Gwener i weld ieithoedd eraill y byd yn eu holl ogoniant a gwerthfawrogi pa mor ffodus ydi'r Gymraeg mewn gwirionedd.

 - Rhodri ap Dyfrig

Ymatebion

| 19-02-2014 11:58 am | #1

Diolch am dynnu fy sylw at hwn - sobreiddiol.

(*Mae'r restr celebs yng Nghymru dim ond yn mynd lan i F.)

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa