Dilynwch #POsenedd i weld diwrnod gwaith Rosemary Butler

| 19-02-2014 12:32 pm

Mae hwn yn ddefnydd bach da o Twitter i roi rhyw fath o syniad o'r hyn sy'n mynd mlaen yn y Senedd ac i gynyddu (estynnwch am eich cerdyn quango bingo...) tryloywedd sefydliadau Cymru . Mae'r pobl cyfryngau cymdeithasol yn @CynulliadCymru yn gwneud ffrwd trydar byw o ddiwrnod Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, sef Rosemary Butler, gan ddefnyddio'r hashnod #POSenedd.

Mae'r Llywydd wedi bod yn cadeirio'r cyfarfod llawn:

Ac yn, ym... hepgor ei chinio: 

Sdim angen hynny nagoes. Ma pawb angen cynhaliaeth Rosemary fach! Neu fyddwch chi byzzio fel cachgibwm mewn tun bisgits os taw dim ond coffi gewch chi drwy'r dydd!

Pa sefydliadau cyhoeddus eraill fyddech chi eisiau gweld yn gwneud hyn? Neu ydi o'n stynt sydd ddim ond yn cyrraedd at y gwleidydderati sydd eisoes yn ymwybodol o beth yw job y Llywydd? Gadwch i ni wybod!

 - Rhodri ap Dyfrig

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa