Joio canu yn y bath? Wel ma'r gig yma ym Mangor yn hynny x1000

| 20-02-2014 2:40 pm

Fel rhan o ddigwyddiadau Dinas Sain Bangor mae'r cwmni WetSounds yn dod i bwll nofio Bangor i gynnal gig tanddwr ar y 7fed o Fawrth sy'n cynnwys perfformiad byw gan y syrff roc senseshyns Y Niwl. Sy'n codi'r cwestiwn: sut beth ydi mosh-pit mewn pwll nofio? A sut ma riff Undegpedwar yn swnio trwy gannoedd o litrau o ddwr?

Dyma'r blyrb ar gyfer y digwyddiad:

"Arnofiwch, nofiwch, neu blymiwch i mewn i ddwr sy’n llawn amryfal seiniau o seinyddion tanddwr. Gwrandewch ar fiwsig byw gan y roc-syrffwyr Y Niwl, ynghyd a? mwy o fiwsig byw, perfformiad dawns danddwr, ffilm a gosodiadau.

Mae Wet Sounds yn creu dau ofod sain ym Mhwll Nofio Bangor: un o dan wyneb y dwr ac un uwch ei ben. Dewiswch eich rhaglen wrth i chi arnofio ar yr wyneb, neu blymio oddi tanodd."


Isio syniad gwell o be ma fel? Dyma fideo o gig wnaethon nhw ym Mryste. Edrych yn ossym!

Wet Sounds Bristol gan Joel Cahen ar Vimeo.

 - Rhodri ap Dyfrig

Ymatebion

| 21-02-2014 10:51 am | #1

Mi fuon nhw (ond ddim Y Niwl) ym Mangor yn 2012. Profiad rhyfedd, cyffrous ac ychydig yn oer. Gweler:

| 22-02-2014 11:56 pm | #2

Diolch am rannu'r fideo Non. Faswn i wrth fy modd yn ri brofi, ond ddim yn meddwl allai wneud hi tro ma.

| 23-02-2014 11:31 pm | #3

Hwn yn atgoffa fi o'r pyllau nofio yn dangos y ffilm Jaws!

http://www.theguardian.com/uk/the-northerner/20...

Dipyn o job cadw'r popcorn yn sych! :(

| 24-02-2014 12:08 pm | #4

Mae tipyn o dwf wedi bod yn y mudiad sinema amgen ers i gost taflunwyr ostwng a safon cynnyrch digidol gynyddu. Ro'n i'n mynychu digwyddiadau oedd yn dangos oddi ar VHS, a MiniDV yn 2003/04 yng Nghaerdydd. Oedd o'n dipyn o ffaff a'r peiriannau'n ddrud. Ma'n wych bod y dechnoleg wedi gallu rhoi rhyddid creadigol a dod a chynulleidfa newydd i ffilm a chreu profiadau torfol cyffrous, newydd. Ma technoleg yn cael ni allan o'r ty yn ogystal ?'n gludo i'r sgrin!

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa