Yr Egin - Barn y Bobl

| 26-02-2014 5:13 pm

Beth yw barn rhai o drigolion sir Gaerfyrddin am ymgyrch Yr Egin i ddenu S4C i'r dref? Sulwyn Tomos, Andrew Teilo, Lleucu Edwards, John Gillibrand, Catrin Dafydd, Roger Williams, Deris Williams a Superted sy'n rhoi eu hargraffiadau o'r cyfarfod cyhoeddus a'i gynhaliwyd nos Fercher, Chwefror yr 19eg.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa