Can i Gymru - 10 mlynedd o dynnu blewyn o drwyn

| 28-02-2014 11:53 am

Mae'r we yn lle hyfryd weithiau: pobl yn helpu'i gilydd, cydweithio ar raddfa na welwyd erioed o'r blaen, gwneud cyfeillion ledled y byd. Waw, y rhyfeddod. 

Ond ma hefyd yn fan ymgasglu ar gyfer sylwadau mwy bitshlyd y bydysawd, a does neb wedi dod â hyn allan yn y Cymry arlein yn fwy na chystadleuaeth flynyddol Can i Gymru. Er i'r gystadleuaeth drio symud i ffwrdd o'i ddelwedd o gaws MOR yn y blynyddoedd dwetha, a hynny gyda chryn lwyddiant yn ôl sylwadau'r taste-makers are Twitter ac yn y sîn gerddoriaeth Gymraeg ehangach, mae'n parhau'n ddigwyddiad Twitter hanfodol i unrhywun sy'n lecio chydig o snark diniwed. 

Felly lle mae hyn wedi dod? Sut mae hyn wedi datblygu? A be oedd y momentau Twitter aur dros y blynyddoedd? Mae'r gofnod yma'n ryff geid i 10 mlynedd o grinjo, gwaeddi ar y sgrin a chwerthin ar y gorau a'r gwaetha o #canigymru.

2004

Cyn i ddata symudol a 3G alluogi ni i falu cachu on ddy go, roedden ni'n ddibynnol ar gyswllt 256k a negesfwrdd maes-e i ollwng stêm. Dwi'n siwr bod neb wedi dychymygu wrth sgwennu yno y byddai rhywun yn eu darllen eto mewn 10 mlynedd felly cymrwch hyn efo pinsiad go lew o halen wrth fynd nôl mewn amser... Pam nad ydi Can i Gymru'n adlewyrchu holl fwrlwm yr SRG? Can i Gymru - 64 sylw
Mr Groovy: Watch Owt, ma'r amser yna o'r flwyddyn di dod yn barod. Ma caneuon leni'n cynnwys aelod o Lolipop, cân ddawns "steil Ibiza" a chân gan Syr Wynff am y lleisiau yn ei ben pan odd e'n alcoholic. :ofn: Methu aros.
Be oedd y gan ddawns 'steil Ibiza' sgwn i? Mwy 'Ibiza, Ibiza' na 'Cafe Del Mar' dwi'n amau.

2005

Can i Gymru 2005 - 250 ymateb

Roedd maes-e yn full swing erbyn 2005 a digon o drafod, digon o snark, a dau aelod o faes-e yn ymgeisio. Mae gwreiddiau'r ffenomenon Twitter i'w gweld reit yn fan hyn.

2006

Can i Gymru 2006 - Nam ar y Sain! - 57 ymateb

Swnio fel aeth y sylw i gyda ar y nam sain yn hytrach na'r rhaglen, ond trafodaeth yma hefyd dros/yn erbyn cael cerddorion sesiwn vs band y cerddor i roi backing. Syndod cyn lleied o snark sydd yma a dweud y gwir.

2007 a 2008

Y blynyddoedd coll...
*tumblweed*
*cloch eglwys yn taro deuddeg*
*huw chiswell yn chwarae cord cyntaf Y Cwm drosodd, a throsodd, a throsodd, a throsodd...*

2009

Exodus 9:23 "Ac yn y flwyddyn 2008 gadawodd y malwyr cachu diroedd maes-e, eithr anial a llwm oeddynt. Ceisiasant fywyd gwell ar diroedd ffrwythlon Twitter, lle bu sôn am ffrydiau'n gorlifo gyda LOLZ, ac lle na fyddai pla blynyddol o Ret79 yn difrodi eu cnydau o wenogluniau.  

Ond ddim cweit pawb, roedd hwn fel symud allan o dŷ cyn gariad, gan orfod piciad nôl i bigo fyny'r CD Goreuon Caryl Parry Jones oeddech chi wedi anghofio. A falle cael shag sydyn tra'r oeddech chi yno. 

Oedd roedd edefyn ar faes-e *a* phobl yn trafod ar Twitter: Can i Gymru 2009 - 57 ymateb.

Felly beth oedd yn cyniwair ar Twitter, wel doedd dim talfyriad o'r hashnod i ddechrau. Dim ond #canigymru syml oedd hi yn yr hen ddyddia wyddoch chi!

2010

Dyma'r flwyddyn y gwnaeth Can i Gymru trendio ar Twitter yn y DU am y tro cyntaf mae'n debyg, ond nid yr hashnod wnaeth ond "Gymru". Ta waeth am hynny, roedd pobl wrth eu bodd. Er, roedd hyn yn esgor ar broblem/hwyl newydd - Saeson yn methu deall beth uffach oedd yn mynd ymlaen yn eu trends. Ho ho.

2011

Aeth pethau'n wleidyddol yn 2011, gyda'r bygythiad i S4C yn rhoi achos i bobl ddweud, sbia Jeremy'r diawl gwirion, ma na bobl yn gwylio!

2012

Ond dim ond un uchafbwynt oedd i 2012: #boiyncerddedarllwyfan

2013

Deffroddd Can i Gymru a dechrau dangos trydariadau ar y sgrin. Ond er i ambell drydarwyr sefydlu gwrth-hashnodau i gael parhau o dan radar y teledu, ymlaen aeth y trafod a hynny'n fwy nac erioed. Roedd miloedd o drydariadau am y rhaglen.  

 


Efallai felly bod y rhod wedi troi, a bod Can i Gymru bellach wedi dod a'r sylwebwyr snarclyd o 10 mlynedd yn ôl i mewn i'w corlan a bod y metamorffosis rhaglen oedd yn embaras o gaws oedd gwbl allan o gyswllt gyda sîn gerddoriaeth gyfoes i fod yn un sydd yn falch o'i crednetials, ac hyd yn oed yn rhoi kudos i'r rhai sy'n cystadlu.

Efallai. ;)

 - Rhodri ap Dyfrig

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa