Y Gymru a Garem

| 03-03-2014 10:11 am

Y Gymru a garem... beth yn union fyddai honno meddech chi? Wel, er gwaetha'r enw anffodus sy'n awgrymu nad ydan ni fel cenedl yn caru ein gwlad eisoes, dyma'ch cyfle chi i fynegi'r newidiadau hoffech chi eu gweld yng Nghymru.

 

Ar Chwefror 18 yng Nghanolfan y Mileniwm lansiwyd yr ymgyrch Y Gymru a Garem | The Wales We Want. Mae'r llywodraeth, ynghyd â chefnogaeth yr actor Michael Sheen yn gofyn i Gymry ymuno â'r sgwrs a fydd yn "sicrhau fod gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn gwneud penderfyniadau allweddol gyda lles hirdymor Cymru mewn golwg".

A fydd y bil newydd yn gwneud y gwahaniaeth angenrheidiol? Fyddwn ni ddim yn gwybod heb drio, na fyddwn? Gallwch gyfrannu at y sgwrs yn defnyddio'r hashnod #yGymruagarem ar Twitter, ymweld â'u tudalen Facebook neu Pinterest neu ymweld â'u gwefan.

 - Lois Gwenllian

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa