Mynd yn bananas am Fasnach deg!

| 04-03-2014 11:43 pm

Ddeng mlynedd yn ôl cafodd Caerdydd ei henwi'n Ddinas Masnach Deg - y cyntaf o'i bath yn y byd. Cyrhaeddodd Caerdydd y garreg filltir hon reit ar ganol Pythefnos Masnach Deg (Chwefror 24 - Mawrth 9).

Eleni, i ddathlu, lansiwyd ymgyrch newydd sbon a'i ganolbwynt yw'r banana.

Banana yw'r ffrwyth mwyaf poblogaidd yn y byd ac er bod 1 ym mhob 3 banana sy'n cael ei gwerthu yng Nghymru yn un Masnach Deg mae llawer iawn o waith ar ôl i'w wneud er mwyn sicrhau tegwch i'r tyfwyr, fel Foncho - wyneb yr ymgyrch (#stickwithfoncho). Efallai fod poblogrwydd bananas yn rhywbeth i'w wneud â'u pris rhad a dyma mae'r ymgyrch yn mynd i'r afael ag o. Yn ddiweddar mae'r pris y mae archfarchnad yn ei godi am fanana wedi dyblu a'r pris cynhyrchu wedi hanneru. 

Felly, mae'r Sefydliad Masnach Deg yn galw ar ysgolion ledled Cymru a thu hwnt i newid er budd tyfwyr bananas. Defnyddiwch fananas masnach deg yn y ffreutur, yn eich siop leol neu rhannwch y wybodaeth mewn gwersi a gwasanaethau. Ond y prif beth maen nhw'n ei ofyn yw i arwyddo'r ddeiseb ar-lein.

Mae digon o bethau'n digwydd i hyrwyddo Masnach Deg o amgylch y ddinas, gan ddechrau â diwrnod o goffi am ddim yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ar 5 Mawrth. 

Mae'n ddydd Mawrth Cremoog heddiw felly pam na lenwch chi un â banana Masnach Deg ac ymuno yn y #ffrwchefnos (hashnod a fathwyd gan @CrefMaesGarmon).

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Cymru Masnach Deg.  

 - Lois Gwenllian

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa