Erthygl Wicipedia yr wythnos...Wenglish #wicillun

| 31-03-2014 11:00 am

Dyma gyflwyno erthygl slash ymgyrch newydd gan Ffrwti sef #wicillun. Bob dydd Llun byddwn yn cyhoeddi cofnod yn cyfeirio at un erthygl ddiddorol ar Wicipedia Cymraeg y gallwch chi ychwanegu ato. Rhywbeth bach i annog pobl i edrych ar, defnyddio a gobeithio yn y pen draw, gyfrannu at adeiladu Wicipedia Cymraeg.

Ein erthygl #wicillun ni heddiw felly ydi: Wenglish.

Neu Saesraeg, neu Cymsneg...ddim cweit yn gweithio fel gair cyfansawdd yn Gymraeg nacdi. Mae'n debyg bod rhai'n ei ddefnyddio fel term am Gymraeg gratiog ond mae Wenglish yn enw ar dafodieithoedd o Saesneg sy'n defnyddio geiriau a chystrawennau Cymraeg. Dyma ddywed yr erthygl felly... 

Mae Wenglish fel arfer yn cyfeirio at y tafodieithoedd o Saesneg a siaredir yn ne Cymru. Mae dylanwad gramadeg a geirfa'r iaith Gymraeg yn drwm arni, ac mae'n cynnwys nifer o eiriau unigryw.

Mae John Edwards wedi ysgrifennu'n ddifyr iawn am Saesneg y Cymoedd. Mae rhai pobl, yn enwedig pobl y tu allan i Gymru, yn defnyddio Wenglish i gyfeirio at bob ffurf ar Saesneg a siaredir yng Nghymru.

Mae rhagor yn yr erthygl ond gallai wneud gyda mwy felly ewch ati i'w olygu! Sdim rhaid creu cyfrif ar Wicipedia i wneud hynny, jest ewch amdani.

Mae yna erthygl Saesneg gyfatebol - Welsh English - hefyd sydd yn cynnwys gwybodaeth wahanol i'r un Gymraeg. Mewn gwirionedd mae hwn yn cyfeirio at dafodieithoedd ac acenion Cymreig o Saesneg yn fwy na defnydd o eiriau a gramadeg Gymraeg mewn Saesneg.

 - RaD

Ymatebion

| 31-03-2014 4:58 pm | #1

#wicillun - dw i newydd ychwanegu adran am lenyddiaeth Wenglish

| 31-03-2014 5:00 pm | #2

Sef https://cy.wikipedia.org/wiki/Wenglish#Llenyddi...

Ond dw i'n siŵr bod rhywun yn gallu ei gwella!

| 31-03-2014 9:19 pm | #3

Gwych. Ychwnegiad da Carl. Newydd ffeindio'r erthygl hon wrth bori dolenni'r erthygl Saesneg: List of English Words of Welsh Origin. Werth cael honno'n Gymraeg hefyd does bosib.

| 01-04-2014 9:20 am | #4

Diddorol. O'n i wastad wedi ystyried Wenglish fel Cymraeg bratiog, h.y. siarad Cymraeg ond gyda loads o English words.

Ar fater wahanol, pan dwi'n clicio'r dolenni uchod, maent yn agor yn yr un ffenest - gwell gen i os ydynt yn agor mewn ffenestri newydd - just sayin' like :-)

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa