Y ffilm feature Gymraeg gyntaf i'w dybio ers Shane yw....

| 23-04-2014 7:00 pm

Y Ffilm Iesu?

Mae hwn wedi bod o gwmpas YouTube ers tro ond pwy wnaeth y lleisiau? Pryd gafodd hwn ei ddybio? Oes rhywun yn gwybod? Mae'n eithaf diddorol o ran hanes ffilmiau Cymraeg. 

Hefyd, oes na ffilmiau eraill sydd wedi cael eu dybio ers yr abrawf gyda Shane? Unrhywun yn gwybod?

- RaD

Ymatebion

| 23-04-2014 8:36 pm | #1

Class. Allai'm peidio chwerthin... Joban reit dda, fyd! Pam ddim dubio mwy o hen filmiau, sa'n laff!

| 23-04-2014 10:55 pm | #2

Ma'r lleisio'n dda dydi! Er, ma raid i fi gyfadd mod i isio taflu fo mewn i FinalCut a gneud mashup ohono fo...

| 23-04-2014 10:58 pm | #3

Alun Gibbard yw'r traethodwr. Fasen i ddim yn synnu os fe wnaeth y cyfieithiad a falle trefnu'r dybio.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa