Gweld y gwall?

| 21-05-2014 9:00 am

Dw i'n hoffi darllen blog llyfrau Bethan Gwanas yn arw. Bore 'ma, darllenais y cofnod diweddaraf a 'Hwyl y Clwb Darllen'.

Yn y cofnod, yn ogystal â thrafod llyfrau'r clwb darllen, mae hi'n sôn am ei nofel newydd, Gwylliaid, sy'n cael ei lansio yn Eisteddfod yr Urdd yr wythnos nesaf (dydd Llun, am ryw bum munud jyst cyn 2 o'r gloch).

Ond y rheswm penna' i mi dynnu sylw at hwn ydy bod Bethan Gwanas, ar fore dydd Mercher fel hwn, yn profi llygaid craff ei darllenwyr. Cyn mynd at y cyhoeddwr, mi sylwodd Bethan ar wall ar broflen clawr Gwylliaid, a hynny jyst mewn pryd!

Mae cynifer ohonon ni fel Cymry yn joio gweld bai ar gamsillafu a chyfieithiadau erchyll, ond tybed pa mor graff ydyn ni go iawn?!

Ydych chi'n gallu gweld y gwall?– LG

Ymatebion

| 21-05-2014 9:51 pm | #1

Gwelwyd!

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa