#5ayp Pump am y Penwythnos: Yr Atgyfodiad

| 23-05-2014 2:00 pm

Dwi'n cofio'r amser pan oedd y rhyngrwydz ma'n gaeau gwag, pan taw dim ond dewis o dri rhithffurf oedd yna, pan oedd gwenoglun newydd yn chwyldro yn eich mynegiant, a bod like ddim ond yn rywbeth oeddach chi'n deud os oeddach chi'n dod o Abertawe, like. 

Yn y cyfnod hwnnw roedd lle hudol, lle o'r enw maes-e.com. Ar maes-e bu llawer i wastraffwyr amser Cymru falu awyr, ffraeo, caru, gofyn "pwy wyt ti ar maes-e ta" a gwrando ar Radio Amgen. 

Ond cyn i'r maes fynd yn angof hoffai Ffrwti atgyfodi un o elfennau gorau'r maes sef edefyn Pump am y Penwythnos


Mae Pump am y Penwythnos yn syml iawn: mae un aelod o'r gymuned yn dewis pum cwestiwn, i'w cyhoeddi ar y wefan fore Gwener er mwyn i bawb arall gael eu hateb. Mae'r awdur yn ateb nhw gyntaf fel arfer. Mae rhywun newydd wedyn yn cynnig i wneud pum cwestiwn y dydd gwener canlynol. Acynyblaen. 

Ewch yma i bori'r archif os ydych chi isio gweld enghreifftiau. Mi barodd hyn on ac off rhwng 2006 a 2011!

Felly i wthio'r bad nôl i'r dŵr fel petai, dyma bump newydd-hen am y penwythnos wedi eu dwyn o gofnod gynta Pump am y Penwythnos a sgwennwyd gan "Dewi- Wir Frenin Cymru" 


1. Hoff siop?


2. Wrth gerddad adra ar ol noson trwm yn y tafarn, wedi anghofio'n llwyr am fynd io nol kebab, beth fydd y peth cyntaf fyddech yn ei fwyta o'r gegin?

3. Hoff bwnc yn yr Ysgol/ coleg?

4. Hoff Album?

5. Faint o wledydd gwahanol rydych wedi bod yn drwy eich oes?

Ymatebion

| 23-05-2014 2:16 pm | #1

#5ayp

1. Stermat. Yr unig siop sydd angen yn y byd, mewn gwirionedd.

2. Trio gwneud pizza. Yn wael, ac yn flêr.

3. Sgeifio.

4. CDs? Nid 2006 ydi hi bellach. Dwi di cael gwared rhan fwya. Ond swn i probabli’n dweud Screamadelica.

5. 14. Gobeithio neud tipyn mwy yn o fuan.

| 23-05-2014 2:17 pm | #2

1. Hoff siop?

Siop gaws Ultracomida

2. Wrth gerddad adra ar ol noson trwm yn y tafarn, wedi anghofio'n llwyr am fynd io nol kebab, beth fydd y peth cyntaf fyddech yn ei fwyta o'r gegin?

Caws, n'amlwg. Efo chytni a llwyth o fara.

3. Hoff bwnc yn yr Ysgol/ coleg?

Ysgol: Ffrangeg / Coleg: Ieithyddiaeth

4. Hoff Album?

Ar hyn o bryd, Bang Face

5. Faint o wledydd gwahanol rydych wedi bod yn drwy eich oes?

27

| 23-05-2014 2:21 pm | #3

1. Woolworths

2. Tôst efo lot fawr, fawr o Pînyt Bytyr

3. Gym

4. Hmmm - un albym? Hwnna'n anodd gan bod o'n newid o wythnos i wythnos, ond wsos yma dwi di gwrando lot at The Alarm - Strength ... mae'n siwr fydd o'n wahanol wsos nesa!

5. 52

| 23-05-2014 2:26 pm | #4

1. Hoff siop?
Unrhyw siop lyfre, yn enwedig un llyfre ail-law. Ystwyth Books nol yn Aber yn dda i bori.

2. Wrth gerddad adra ar ol noson trwm yn y tafarn, wedi anghofio'n llwyr am fynd io nol kebab, beth fydd y peth cyntaf fyddech yn ei fwyta o'r gegin?

Caws. Ar dost dan y gril.

3. Hoff bwnc yn yr Ysgol/ coleg?

Saesneg yn ysgol; Cymraeg a Saesneg Canol tra'n astudio Saesneg yn y coleg

4. Hoff Album?

Amrywio wastad, ond mae Everything Must Go yn cymryd ei dro ar dop y rhestr yn aml.

5. Faint o wledydd gwahanol rydych wedi bod yn drwy eich oes?

Wyth

| 23-05-2014 2:27 pm | #5

1. Ann Summers ar lein...
2. Ffa pob ar tost
3. Hanes
4. Heddiw: Moelci gan Steve Eaves
5. 35 - 40

| 23-05-2014 2:29 pm | #6

W! newydd feddwl am un lle wnes i anghofio, wedi ymweld a naw gwlad :)

| 23-05-2014 3:00 pm | #7

1. Cheap Charlies
2. Gravy
3. Chwaraeon
4. Definitely Maybe
5. 22

| 23-05-2014 3:10 pm | #8

1. Tangled Parrot, Caerfyrddin (dim ond unwaith neu ddwy y flwyddyn).

2. Tost â marmite.

3. Llên Saesneg yn yr ysgol a'r coleg.

4. Heddiw, yr un newydd gan SWANS. Ond erioed? Still Life, Van der Graaf.

5. Llai na ti. Chwech, os dw i'n cael cyfri newid awyren yn yr Iseldiroedd ar y ffordd i America.

| 23-05-2014 3:31 pm | #9

Ydy Manaw a Chernyw yn cyfri?

Wyth, felly.

| 23-05-2014 3:39 pm | #10

1. Hoff siop?

Siop anifeiliaid anwes lleol sy'n cael ei redeg gan hen wragedd annwyl a gwallgo.

2. Wrth gerddad adra ar ol noson trwm yn y tafarn, wedi anghofio'n llwyr am fynd io nol kebab, beth fydd y peth cyntaf fyddech yn ei fwyta o'r gegin?

Menyn cnau mwnci a Branston Pickle ar dost.

3. Hoff bwnc yn yr Ysgol/ coleg?

Economeg

4. Hoff Album?

Ar hyn o bryd, copi bwtleg o ficses bwtleg diweddara y Lladron

5. Faint o wledydd gwahanol rydych wedi bod yn drwy eich oes?

Unarddeg. Deuddeg os ni'n cyfri Cernyw.

| 23-05-2014 8:27 pm | #11

1. Casau siopa ond....News from Nowhere, Lerpwl, yn gwneud siopa llyfrau yn bleser - gallen i wedi treulio misoedd/gario ffortiwn 'na. A Tangled Parrot, Caerfyrddin
2. Heb wneud ers.....ond flapjack jyst digon melys heb fod rhy felys chwaith
3. Cymraeg/Addysg Grefyddol yn yr ysgol - athro gwych
4. Yucatan - Galla i ddod nol at honno unrhyw bryd a mae dal yn ameeeeeeding :) Eels - Beautiful Freak hefyd yn bwp-dwym
5. 3

| 24-05-2014 4:02 am | #12

1. Hoff siop?

Cigydd Edwards Conwy

2. Wrth gerdded adra ar ôl noson drwm yn y tafarn, wedi anghofio'n llwyr am fynd i nôl kebab, beth fydd y peth cyntaf fyddech yn ei fwyta o'r gegin?

Estyn am y Botel Whisgi – pam trafferthu efo bwyd?!

3. Hoff bwnc yn yr Ysgol/ coleg?

Addysg Grefyddol gyda'r diweddar annwyl John Owen

4. Hoff Album?

Unrhyw beth gan yr Ukulele Orchestra of Great Britain

5. Faint o wledydd gwahanol rydych wedi bod yn drwy eich oes?

Pob un o fewn Ynysoedd Prydain, dim ond un tu allan i'r ynysoedd hyn, a'r unig brofiad wedi gwneud imi gytuno a Siôr V "I don't like abroad, I know, I've been there!"

| 24-05-2014 5:32 am | #13

1. Hoff siop?

Dwnim. Ga i ddewis hoff wasanaethau traffordd yn lle? Tebay / Westmorland Farm Shops. O ddifri ddo, maen nhw'n anhygoel.

2. Wrth gerddad adra ar ol noson trwm yn y tafarn, wedi anghofio'n llwyr am fynd io nol kebab, beth fydd y peth cyntaf fyddech yn ei fwyta o'r gegin?

Hoff beth - pasta saws tomato efo bacwn a nionod, oer, yn syth o'r ffrij.
Mwya tebyg - brechdan caws a ham.

3. Hoff bwnc yn yr Ysgol/ coleg?

Hoff bwnc - cemeg.
Hoff athro - Mr Hatfield, oedd yn dysgu damcaniaeth cerddoriaeth (ai dyna be di music theory yn Gymraeg?)

4. Hoff Album?

Methu dewis un. Bob hyn a hyn dw i'n darganfod albwm a gwrando arno ar lŵp am wythnos. Yr un diweddara oedd "Un Tro yn y Gorllewin" gan Pep le Pew (diolch i Rob Bruce ar FB am hynna, os gofia i'n iawn) - methu credu bod hi di cymryd tan fis diwetha i mi ddarganfod o! Heddiw dwi di bod yn gwrando ar "Dig Your Own Hole" gan y Chemical Brothers - clasur.

5. Faint o wledydd gwahanol rydych wedi bod yn drwy eich oes?

18, neu 14 os ti ond yn cyfrif gwladwriaethau sofran.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa