Daeth gwawr #dyddgwen eto!

| 06-06-2014 8:00 am

Mae'n ddiwedd wythnos felly mae Ffrwti'n galw arnoch chi i greu memes, photoshops, fideos, GIFs a ballu er mwyn dod â llawennydd i'ch desg swyddfa. 

Postiwch ar Twitter efo'r hashnod #dyddgwen, ar dudalen Facebook Ffrwti, neu yn y sylwadau ar y cofnod hwn. Nawn ni drio eu tynnu nhw at ei gilydd yma cyn diwedd y dydd. 

Angen ychydig o ysbrydoliaeth?


Wel, mae diffyg llafariaid yn enwau gwleidyddion Cymru yn un sy'n mynd i sbarduno'r hylifau creadigol ynddoch chi. 

Crewch un eich hun.

Ac wrth gwrs, rydan ni'n croesawu unrhyw fath o memes, gifs a fideos sy'n dod a gwên i'r wyneb.

Rhai gwirion...Rhai diwylliannol...Dydw i ddim yn siŵr o le mae'r rhain wedi dod yn wreiddiol, ond tynnwyd nhw i mewn i fan hyn oddi ar dudalen Facebook Memes Cymraeg.

Ewch amdani bobl! A #dyddgwen hapus i bob un ohonoch.


Fel arfer dyma'r tŵls angenrheidiol: Google Image Search, Pixlr, Imgur Memegenerator, Gifmaker

- LG

Ymatebion

| 06-06-2014 9:31 am | #1

Sai'n siŵr be' wy'n trio gweud wrth hwn...

| 06-06-2014 11:48 am | #2

Dyma rai o'r ymatebion hyd yma...


Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa