10 Peth sy'n mynd ar nerfau pobl Gymraeg

| 11-06-2014 9:14 am

Ac eithrio'r pethau amlwg fel diffyg parch at yr iaith a chyfieithu gwael, mae 'na sawl peth dw i'n siŵr sy'n mynd ar nerfau'r rhan fwyaf o bobl Gymraeg. Mae'r rhestr hon yn cynnwys deg o'r pethau a ddaeth i fy meddwl i. 

1. Rhestr fel hon, sy'n cyffredinoli pethau am Gymru a phethau "Cymreig".

2. Pobl yn gofyn i chi ddweud Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Tro nesa, dywedwch wrthyn nhw "Jyst ewch ar youtube de!"

 

3. Cymryd yn ganiataol mai eich hoff ganwr neu fand yw un o'r canlynol: Tom Jones, Sterephonics neu Manic Street Preachers. Efallai y cewch chi gynnig Catatonia hefyd - os byddwch chi'n lwcus.

4. Y cysyniad fod gan bawb Cymraeg yr un diddordebau.


5. Wrth gwrs, os 'da chi'n Gymraeg ac o'r Gogledd eich cyfenw chi ydy Jones, shŵrli. O'r de? Mae'n debygol iawn mai Jenkins ydach chi felly.

6. Y gred gyffredin ymhlith pobl o du hwnt i glawdd Offa mai un acen yn unig sydd yng Nghymru - un cymoedd y De. Os hoffech chi ei meistrioli, cymerwch dips gan y boi yma...7. Y frawddeg... 8. Mae'n debyg bod pob person Cymraeg yn casau pob person a ddaeth o Loegr ERIOED. 9. Mae pob person Cymraeg yn deall ac yn mwynhau rygbi. FFAITH.

10. 'The Call Centre' a 'The Valleys' sy'n ein cynrychioli ni ar deledu rhyngwladol. (Diolch i'r nef am Y Gwyll!)
Mae 'na lawer iawn mwy, dw i'n siŵr. Efallai y cawn ni rownd tŵ yn y dyfodol.

- LG

Ymatebion

| 11-06-2014 11:44 am | #1

" O'dd Tolkein yn lyfo'r Gymrâg, timo' "
Pis off.

| 11-06-2014 11:50 am | #2

Dwi'n meddwl fod rhif 8 touch yn hiliol, heb son am fod yn anwir.... Just meddwl fod sylw bach fel'na yn gneud lot i droi dysgwyr o dras saesneg i ffwrdd.
Ma'r gweddill yn dda, though :)

| 11-06-2014 11:50 am | #3

Gwbod mai dychan ydi o, ond ma'n hawdd ei ddarllen o yn wahanol

| 11-06-2014 12:43 pm | #4

Mae hynna yn abswrd Eben, mae'n hollol amlwg o'r cyd-destun mai'r hyn sy'n mynd ar nerfau pobl yw'r myth bod pawb Cymraeg yn casau pawb o Loegr.

| 11-06-2014 1:48 pm | #5

Dwi'n casau pobol yn gofyn imi 'do you actually think in welsh!?'

| 11-06-2014 2:18 pm | #6

Nomineiddio, ffocysu, consentreiddio - Geiriau gwneud Cymraeg lle do'sna'm angen.

| 11-06-2014 2:48 pm | #7

Dwi yn 'expert' yn y maes yma, gweithio yn Bristol ar y foment - dwi wedi cael 'the works' unrhyw un eisiau mwy - gofynwch :-D

'Did you see hinterland the other night?' - no

'What about that Dylan Thomas documentary?' - no

'Im in a choir you know' - I'm not

'Are you getting tickets for the 6 nations/Autumn internationls' - no

I'm going to Wales next week , I'll bring back some bara brith and Welsh cakes for you' - thanks

'Are you from Liverpool?' - no

etc etc

| 11-06-2014 5:21 pm | #8

Gwych, gwych, gwych ... a gwbl, gwbl wir!!

Yn smlwg, rhif 9 di'r orau!

James W - sialens yn un arall ... her ydi'r gair!

| 12-06-2014 12:46 pm | #9

Diolch i Nev am y gwyll? wyddwn i ddim...
#thecallcentre

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa