O! Hyfryd Ddydd! #dyddgwen

| 13-06-2014 8:39 am

Mae hi'n haul, mae'r traeth a'r ardd yn eich galw, ond tu mewn, yn ddwfn yn eich stumog, rydych chi'n gwybod taw aros mewn o flaen sgrin gyfrifiadur a threulio oriau'n gwneud photoshops o bethau dwl ar gyfer adloniant y genedl rydych eisiau ei wneud. Felly paid ymestyn am y ffactor 50. Paid edrych ar y pâr na o shorts fu'n segur ers Butlins llynedd. Paid mentro deud y gair "Pimms o'clock". (Paid mentro deud hwnna eniwe...) Tro'r laptop mlaen. Gna baned o goffi cryf. Google image search yw dy ffrind. Ddim bod chi angen Ffrwti i helpu'ch creadigrwyd, ond dyma ambell thema posib:

Neu, fel yr arfer, jest gwnewch rhywbeth cwbl hurt fel hwn: A nawn ni drio RTo, a rhannu eich delweddau gymaint gallwn ni. 

Mwynhewch #dyddgwen!

- RaD

Ymatebion

| 13-06-2014 9:33 am | #1

Ma rhywbeth am ffrog oren Lisa Jen 'di bod yn boddro fi ers wythnosau...

| 13-06-2014 10:31 pm | #2

Ydych chi'n eu hadnabod?!


| 13-06-2014 10:33 pm | #3

Be oedd heileit 15 mlynedd ddwetha'r Cynulliad i chi? Dyma awgrym gan @gwyllgi
| 13-06-2014 10:33 pm | #4

Y CYWILYDD


| 13-06-2014 10:35 pm | #5

A ma hwn jest yn FFILTH


Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa