#dyddgwen Eisteddfod SBESHAL

| 01-08-2014 12:33 pm

O'n i ddim yn meddwl mod i am feddwl am syniad #dyddgwen heddiw. Tan i mi edrych ar luniau o'r pafiliwn, a'r unig beth o'n i'n gallu ei weld oedd...Os mae rhywun eisiau gwneud GIF o'r hanner arall o'r mochyn wedi ei gladdu o dan y ddaear - ewch amdani!

Cofiwch rannu unrhyw memes, photoshops, fideos a delweddau hurt un ai yn y sylwadau yma neu ar Twitter efo'r hashnod #dyddgwen. 

Joiwch, y ffernols!

 - RaD

Ymatebion

| 01-08-2014 1:32 pm | #1

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa