Canu Pop Cymraeg

| 15-10-2014 2:56 pm

Dw i'n bod yn ddiog heddiw ac yn ailgylchu cofnod blog nes i ei ysgrifennu ddoe am ganu pop Cymraeg. 


Yn aml iawn mi glywaf bobl yn sôn am ddiffyg diddordeb pobl ifanc Cymru mewn pethau Cymreig. Un o'r rheiny sy'n codi ei ben yn dragywydd yw cerddoriaeth Gymraeg. Pam nad oes mwy o bobl yn gwrando / prynu'r gerddoriaeth? Dw i wedi pendroni tipyn am y peth, ac wedi methu dod o hyd i ateb / rheswm / beth bynnag boddhaol am y diffyg diddordeb yna. Does 'na ddim un rheswm, nid mater du a gwyn ydy pethau fel hyn.

Ond mae 'na un peth sy'n dod i'r amlwg pob tro y bydda i'n meddwl am hyn ac yn ei drafod gyda phobl eraill. Dydy’r gwasanaeth ar gyfer pobl ifanc Cymraeg ddim yn cynnig digon o ganu pop, neu i ddefnyddio term Dafydd Du 'canol y ffordd' iddyn nhw. Mae gan pob diwylliant ei ganu pop, syml, sy'n hawdd gwrando arno. Hwn sy'n denu'r gwrandawyr yn gyntaf, er mwyn eu harwain at y pethau sy'n fwy at chwaeth bersonol.

Fy obsesiynau cerddorol cyntaf i oedd Hogia'r Wyddfa, Eden, Steps ac Avril Lavigne (yn y drefn yna). Trwy'r rhain y gwnes i ddod i i glywed am lawer iawn o'r artistiaid dw i'n gwrando arnyn nhw heddiw. Does gen i ddim cywilydd cyfaddef mai drwy Avril Lavigne y cefais i i wybod am gerddoriaeth Nirvana, Bob Dylan, Alanis Morrisette a Willie Nelson er enghraifft, nac ychwaith cyfaddef fy mod i dal i wrando ar Sk8er Boi. Dw i'n siŵr petawn i'n gorfod gwneud rhestr o 10 albym sydd wedi siapio pwy ydw i heddiw, mi fyddai 'Let Go' gan Avril Lavigne arni.

Mae pobl yn rhy barod i feirniadu rhywbeth oherwydd mai pop ydy o, ac yn enwedig felly yng Nghymru. Dydy canu pop Cymraeg ddim yn golygu bod y gerddoriaeth yn wael, yn ddiflas neu'n hollol crap. Mae yna reswm pam fod yr albymau pop hyn yn gwerthu cynifer o gopïau (rydan ni gyd wedi hen ddeall mai o'r gair 'popular' y daw 'pop'...). Mae pobl yn hoffi'r alawon, yn uniaethu â'r geiriau ac yn eu cofio nhw. Felly, mi fedrwch chi ddeall fy mod i wedi synnu gweld rhestr hir y 10 albwm Cymraeg gorau o'r 10 mlynedd ddiwethaf yr wythnos hon.

Mae ambell un o fy hoff albymau Cymraeg i ar y rhestr, ond ...

Ble mae Frizbee? [Hirnos (2004), Pendraw'r Byd (2005)] Ble mae Elin Fflur? [Cysgodion (2004), Hafana (2008)] Ble mae Al Lewis? [Sawl Ffordd Allan (2009), Ar Gof a Chadw (2011)] Ble mae Georgia Ruth [Week of Pines (2013)]? Ble mae Y Bandana? [Y Bandana (2010) Gwyn Ein Byd (2012)] Mi allwn i enwi mwy ...

Rhestrau fel hyn sy'n aml iawn yn cyflwyno cerddoriaeth i bobl. Er bod gan bob un o'r albymau a gyrhaeddodd y rhestr eu rhinweddau, ai nhw yw'r goreuon o'r deng mlynedd diwethaf? Na. Ydy'r rhestr hwn yn fy argyhoeddi i ei fod yn gynrychioliad teg o gerddoriaeth boblogaidd Gymraeg y ddegawd ddiwethaf? Na. Ydy'r rhestr hwn am ddenu pobl newydd i wrando ar gerddoriaeth Gymraeg? Na.

Rhestr ar gyfer y gynulleidfa bresennol yw hon.

 Wrth reswm, fedra i ddim dweud wrthoch chi be' ydy'r 10 albym gorau o'r ddegawd ddiwethaf, heb wneud ymchwil trylwyr. Mae gen i fy ffefrynnau, ond dydy hynny ddim yn eu gwneud nhw'r goreuon. Dw i'n credu mai dyma y mae angen i gyhoeddwyr a chynhyrchwyr ei gofio wrth lunio'r rhestrau hyn: mewn diwydiant mor fychan, lle mae pawb yn 'nabod pawb, weithiau mae rhoi chwaeth bersonol a theyrngarwch i un ochr a gadael i werthiant wneud y dewis drostyn nhw yn gwneud lles.

 

Ymatebion

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa