Tweets cyntaf erioed am...

| 03-12-2014 11:07 am

Mae Twitter wedi agor eu peiriant chwilio'r holl ffordd nôl i 2006. Felly beth am edrych nôl i weld beth oedd y trydariadau cyntaf Cymraeg ar y platform sydd dros 8 mlwydd oed.

Chwiliwch ar Twitter gan roi "until:2007-12-31" ar ôl eich term chwilio er mwyn peidio gorfod mynd trwy lwythi o tweets. e.e. "Sion Corn" until:2008-01-01

Be arall da chi wedi ei ffeindio?

Trydar

Trydaru...

Hashnod

Cymraeg

Cymru

S4C

Nadolig

Mochyn

Iawn cont

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa