Gwobrau'r Selar: offerynnwr gorau

| 21-01-2015 11:36 pm

Pwy yw offerynnwr gorau'r sîn roc Gymraeg? Dyma gwestiwn y bydd panel Gwobrau'r Selar yn ceisio'i ateb am y tro cyntaf eleni. Yn y blynyddoedd diweddar, mae'r gwobrau wedi gweld categori newydd yn cael ei lansio a dyma'r dewis eleni.

Nid oes rhestr hir na phleidlais gyhoeddus. Y panel fydd yn dewis. Felly tybed pwy fydd yn ei gwneud i ar y rhestr fer?

Dw i wedi bod yn chwilio pob cornel o fy meddwl cerddoriaeth Gymraeg am pa berson fyddan nhw'n ei ddewis. A fydd o'n hen stejar? A fydd hi'n gerddor ifanc, newydd ac addawol? A fydd sgiliau cyfansoddi yn cyfri'? A fydd y person yn unigolyn adnabyddus neu'n offerynnwr sy'n camu i'r adwy i nifer o  fandiau?

Beth ydych chi'n ei feddwl?

Mae gennym ni un pâr o docynnau i'r noson wobrwyo y gall un person lwcus ei ennill. Y cyfan sydd yn rhaid i chi ei wneud yw enwi pa gerddor fyddech chi'n ei enwebu pe baech chi ar y panel. Gadewch sylw isod gan nodi pam eich bod wedi dewis y person yma. Fel arall, gadewch i ni wybod ar Twitter gan ddefnyddio'r hashnod #Offerynnwr2015 

Am ragor o fanylion am Wobrau'r Selar, ewch i y-selar.com neu eu tudalen Facebook.

Ymatebion

| 23-01-2015 6:02 pm | #1

#Offerynnwr2015 Patrick Rimes (Calan)

| 23-01-2015 6:03 pm | #2

#Offerynnwr2015 Lwys Williams (Sŵnami)

| 26-01-2015 12:21 pm | #3

Os ydach chi'n chwilio am ysbrydoliaeth, dyma restr o enillwyr Gwobrau Sgrech rhwng 1979 a 1984, sy'n cynnwys categori Offerynnwr Gorau - pic.twitter.com/dTvKM67TH6 #Offerynnwr2015

| 28-01-2015 11:57 am | #4

Branwen Williams (Siddi, Cowbois, Jessop a'r Sgweiri) #Offerynnwr2015

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa