Y 10 munud gorau o fideo welwch chi heddiw: Shane wedi'i ddybio yn Gymraeg

| 15-05-2015 11:03 am

  • Trosleisio y ffilm Western Shane a Frankenstein Must Be Destroyed yn Gymraeg gyda lleisiau anaddas *check*
  • Vox pops anhygoel gyda thrigolion Merthyr *check*
  • Rhaglen drafod simsan yr olwg efo titles a set groovy *check*
  • Paul Flynn ifanc *check* 
Pleser pur. 
Shane dubbed in Welsh (ITV Cymru stills)

(Diolch i @owdenz am y tip off; mwy o fideos Archif ITV Cymru)

Ymatebion

| 15-05-2015 11:32 am | #1

Diolch i @meigwilym am y tip off, dyma lun diweddar o Max Perkins ei hun:


Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa