Fideo: Gweithred Aberystwyth - Cymdeithas yr Iaith

| 14-05-2014 1:30 pm

Fideo o aelodau Cymdeithas yr Iaith yn targedu swyddfeydd llywodraeth Cymru yn Aberystwyth echdoe. Mae yna gyfweliadau gyda'r ymgyrchwyr yn esbonio pam eu bod yn gweithredu. Gwelwch heddlu hefyd!


| 14-05-2014 11:28 am

Cytuno'n llwyr - mae angen mwy o bethau dychanol a hwylus i gefnogi'r gwaith 'difrifol', ond nad yw ffilmiau ...

Sylw | Safonau iaith?

| 29-04-2014 9:35 am

Diolch am gasglu rhain at eu gilydd. Tybed oes rhywle i weld casgliad o drydariadu gydag ymateb y di-gymraeg i ...

Sylw | #Hinterland yn dechrau ar BBC4

| 25-04-2014 10:14 am

Roedd Mr Phormula yn rili rili bendigedigly wych ar Ochr 1 nos fercher - yn enwedig Y Lleiafrifol - dyma'r ddolen ...

Sylw | Majic Phormula: beats Ed yn denu sylw hip hop heads

Safonau iaith?

| 17-04-2014 11:43 am

Dyma fideo newydd gan Sianel62 am y safonau iaith....beth gallwch chi ddisgwyl o'r safonau?

| 15-04-2014 5:08 pm

Mor wych fi ' di adael y sylw dwy waith heb sylweddoli!!

Sylw | Efa yn 'hapus iawn' gyda'i MBE

| 15-04-2014 5:06 pm

Mae llun yr erthygl yma yn wych!

Sylw | Efa yn 'hapus iawn' gyda'i MBE

| 15-04-2014 5:06 pm

Mae llun yr erthygl yma yn wych!

Sylw | Efa yn 'hapus iawn' gyda'i MBE

| 01-04-2014 9:20 am

Diddorol. O'n i wastad wedi ystyried Wenglish fel Cymraeg bratiog, h.y. siarad Cymraeg ond gyda loads o English ...

Sylw | Erthygl Wicipedia yr wythnos...Wenglish #wicillun

| 24-03-2014 7:06 pm

Mae hwn yn hilariws ac yn rili rili rili rili boenus.

Sylw | O bosib, y wers Gymraeg orau (a gwaethaf a mwya nyts) yn byd

| 03-03-2014 10:47 pm

A fi.

Sylw | Helpwch i Gwblhau Cyfieithu Twitter i'r Gymraeg

| 23-02-2014 9:43 pm

Byth wedi cwrdd ? dyn mor garedig a chroesawgar! Siaradodd am 28 munud heb stopio, am ystod eang o bethau difyr ...

Sylw | Fideo gan Sianel62 o Mered yn trafod pwysigrwydd anufudd-dod sifil

| 19-02-2014 11:58 am

Diolch am dynnu fy sylw at hwn - sobreiddiol.

(*Mae'r restr celebs yng Nghymru dim ond yn mynd lan i ...

Sylw | #imld14 | Diwrnod Rhyngwladol Mamieithoedd - fyddi di'n trydar yn dy famiaith?

Greg Bevan

Ffilmiau yn y Gymraeg. O bob ongl.

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.