TAITH FEICIO

| 22-01-2015 5:07 pm

Beicio o amgylch Canolfannau'r Urdd (Glan Llyn, Llangrannog, Pentre Ifan, Caerdydd) 2-4 o Fai 2015 3 diwrnod, 220 o filltiroedd. Sialens 3 diwrnod fydd hwn gyda fi (Gwyndaf Lewis) a rhai o fy nghyfeillion i godi arian tuag at Prosiect Mimosa 2015 ac Ambiwlans Awyr Cymru.

CAWL A CHAN

| 22-01-2015 5:06 pm

NOSON YNG NGHWMNI TEULU GORWEL

Clive Edwards a Bois y Frenni

| 22-01-2015 5:05 pm

NOSON I GODI ARIAN TUAG AT FY NHAITH I PATAGONIA I BERFFORMIO SIOE GERDD!

Patagonia 2015

| 22-12-2014 9:49 am

Byddaf yn mynd i Batagonia yn Awst i ddathlu 150 o flynyddoedd yn ers eu cyflawniad anhygoel, a’n nod ni yw dathlu hyn yng Nghymru ac ym Mhatagonia. Clwyd Theatr Cymru fydd yn creu y profiad celfyddydol anhygoel yma a fydd yn cael eu chyllido gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mewn Partneriaeth â’r Urdd, Mentrau Iaith Cymru a Menter Patagonia, bydd hyn yn creu’r cyfle unigryw yma. Creu cynhyrchiad cerddorol sy’n cofnodi stori anhygoel yr arloeswyr a deithiodd siwrnai o 7,000 o filltiroedd i sefydlu bywyd newydd ar baith agored Patagonia fydd yr her. 20 o bobl ifanc (15 o Gymru a 5 o Batagonia) sydd wedi cael eu ddewis i weithio gyda thîm creadigol proffesiynol i greu sioe yn ystod mis Gorffennaf 2015. Bydd y sioe’n cael ei pherfformio yng Nghymru ddechrau mis Awst 2015. Wedyn, bydd y cwmni cyfan yn teithio i Batagonia i berfformio mewn lleoliadau amrywiol e.e. Trelew, Esquel.

40 SIART FAWR YR HAF

| 26-08-2014 10:12 pm

RADIO CYMRU - Lot o rhai diddorol yn cyrraedd y siart.
Gyda 1500 o bobl yn enwebu, sdim amheuaeth bod y rhai wnaeth pleidleisio wedi pleidleisio am y goreuon.

Crug Mawr

| 25-08-2014 11:07 pm

Un gair - Anhygoel..

Wythnos yn yr Eisteddfod.

| 13-08-2014 11:18 pm

Dyddiadur 'Steddfod Gwyndaf.

Canlyniadau

| 13-08-2014 10:54 pm

Wnes i, fel lot ohonoch chi ddim cysgu lot y noson cyn canlyniadau Lefel A er yn gwybod fy mod methu wneud dim i newid y peth.

 

Cymro - Seiclo o Grymych i Lanelli

| 04-08-2014 9:54 pm

Ar ol pendroni, fe wnes i benderfynnu i neidio ar fy meic a mynd gyda beicwyr Clwb Rygbi bala wrth ddangos y ffordd iddynt.

Cymro - Cyngerdd y Cor Meibion

| 02-08-2014 10:59 pm

Canu gyda Cor Meibion Clwb Rygbi Crymych mewn cyngerdd yn Crymych i groesawu beicwyr Clwb Rygbi Bala ar ei taith o Caergybi i Lanelli.

Cymro - Dydd yn Maes yr Eisteddfod.

| 31-07-2014 9:45 am

Cofnod newydd - Dydd yn Maes yr Eisteddfod.

Cofnod newydd - "Cymro"

| 29-07-2014 10:48 pm

Ar gyfer fy nghofnod newydd, dwi am wneud rhywbeth bach yn wahanol, sef, "Rhywbeth dwi 'di neud yng nghysylltiedig a Chymru!"

MAES B - NOS SADWRN

| 28-07-2014 3:02 pm

Artistiaid Nos Sadwrn 

1.30am - 2am          DJ GUTO RHUN
12.30am - 1.30am      SWNAMI
11.30pm - 12.10am    ENDAF GREMLIN
10.30pm - 11.10pm   YWS GWYNEDD
9.40pm- 10.10pm      BROMAS
8.50pm - 9.20pm      YR AYES
8.10pm - 8.30pm       BYB MAES B

MAES B - NOS WENER

| 28-07-2014 2:49 pm

Artistiaid Nos Wener

1.30am - 2am           DJ HUW STEPHENS
12.30am - 1.30am     Y BANDANA
11.30pm - 12.10am   AL LEWIS BAND
10.30pm - 11.10pm    YR EIRA
9.40pm- 10.10pm        Y CLEDRAU
8.50pm - 9.20pm        CASTRO
8.10pm - 8.30pm        TRWBS - ENILLWYR BYB C2

MAES B - NOS IAU

| 28-07-2014 2:33 pm

Artistiaid Nos Iau

12.50am - 1.50am      CANDELAS
11.50pm - 12.30am      COWBOIS RHOS BOTWNNOG
10.50pm - 11.30pm      R. SEILIOG
10pm - 10.30pm           Y FFUG
9.10pm - 9.40pm          I FIGHT LIONS
8.20pm - 8.50pm         BREICHIAU HIR

MAES B - NOS FERCHER

| 28-07-2014 2:19 pm

Artistiaid Nos Fercher

12.50am - 1.50am    YR ODS
11.50pm - 12.30am  SEN SEGUR
10.50pm - 11.30pm  COLORAMA
10pm - 10.30pm      GWENNO
9.10pm - 9.40pm     Y REU
8.20pm - 8.50pm     MELLT

Yr Wyddor - Z am Zabrinski

| 28-07-2014 1:00 pm

Dyma fy nghofnod A-Z wedi dod i ben

Zabrinski - Cynlluniau Anferth

Yr Wyddor - Y am Yucatan

| 28-07-2014 10:26 am

Yucatan - Dim ond Cysgodion

Yr Wyddor - W am Welsh Whisperer

| 26-07-2014 11:09 am

Dwi'n dod i ddiwedd yr wyddor erbyn hyn a wedi mwynhau. Dwi ddim yn siwr beth wnai nesaf.

Welsh Whisperer

Yr Wyddor - V am Violas

| 24-07-2014 1:18 pm

Violas - Gwymon

Canlyniadau: 58 | Tudalennau: 1 2 3

Gwyndaf Lewis

Myfyriwr Perfformio ym Mhrifysgol Drindod Dewi Sant!

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.