Patagonia 2015

| 17-12-2014 6:11 pm

Byddaf yn mynd i Batagonia yn Awst i ddathlu 150 o flynyddoedd yn ers eu cyflawniad anhygoel, a’n nod ni yw dathlu hyn yng Nghymru ac ym Mhatagonia. Clwyd Theatr Cymru fydd yn creu y profiad celfyddydol anhygoel yma a fydd yn cael eu chyllido gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mewn Partneriaeth â’r Urdd, Mentrau Iaith Cymru a Menter Patagonia, bydd hyn yn creu’r cyfle unigryw yma. Creu cynhyrchiad cerddorol sy’n cofnodi stori anhygoel yr arloeswyr a deithiodd siwrnai o 7,000 o filltiroedd i sefydlu bywyd newydd ar baith agored Patagonia fydd yr her. 20 o bobl ifanc (15 o Gymru a 5 o Batagonia) sydd wedi cael eu ddewis i weithio gyda thîm creadigol proffesiynol i greu sioe yn ystod mis Gorffennaf 2015. Bydd y sioe’n cael ei pherfformio yng Nghymru ddechrau mis Awst 2015. Wedyn, bydd y cwmni cyfan yn teithio i Batagonia i berfformio mewn lleoliadau amrywiol e.e. Trelew, Esquel.

Ond cyn mynd, mae'n rhaid i mi godi swm o £2,900. Felly, rwyf yn gofyn yn garaedig am gymorth wrthych. Wrth drefnu cyngerddau yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin yn ogystal a Taith Feicio Noddedig a fydd yn mynd trwy'r gwersylloedd yr urdd ar gwrs trydie (2-3-4 o Fai). Beth hoffwch hi weld yn digwydd? Cysylltwch a fi am fwy o wybodaeth.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa