Pam bod cenedlaetholwyr Cymru eisiau aros yn Ewrop?

| 29-10-2014 12:46 pm

Ifan Morgan Jones sy’n holi a oes dadl dros gefnogi gadael yr Undeb Ewropeaidd...

Ffrae y Gwasanaeth Iechyd - a’r angen am bapur Saesneg cenedlaethol

| 22-10-2014 4:39 pm

Ifan Morgan Jones sy'n dweud bod angen papur newydd cenedlaethol Saesneg dyddiol a digidol ar Gymru heddiw...

Yr Express a’r gaeaf oeraf erioed

| 12-10-2014 5:35 pm

Ifan Morgan Jones sy'n gofyn a oes lle i gredu straeon y papur am y tywydd...

| 07-10-2014 10:39 am

Rwy'n cytuno ar y cyfan Iola, ond yn anghytuno ar rai pwyntiau penodol hefyd.

Problem economaidd yw hwn yn ...

Sylw | A yw’r dosbarth canol Cymraeg yn lladd yr iaith?

| 07-10-2014 8:19 am

Diolch am yr ymateb, Rhys. Rwy'n cytuno nad oes cymaint a hynny o gysylltiad rhwng statws economaidd a beth ...

Sylw | A yw’r dosbarth canol Cymraeg yn lladd yr iaith?

A yw’r dosbarth canol Cymraeg yn lladd yr iaith?

| 06-10-2014 11:31 am

Ifan Morgan Jones sy'n ystyried a oes angen gwneud mwy i ddarparu ar gyfer chwaeth y mwyafrif...

Meddylfryd y Cymry

| 30-09-2014 12:06 pm

Ifan Morgan Jones sy'n holi pam bod rhai Cymry yn credu y bydd teyrngarwch i San Steffan yn cael ei wobrwyo...

| 24-09-2014 3:33 pm

Dydw i ddim wedi fy argyhoeddi bod colli'r ddadl unwaith o reidrwydd yn ei wneud yn haws ei hennill ...

Sylw | Gwersi i Gymru o fethiant Salmond

| 22-09-2014 9:50 pm

Diolch am y neges, Dylan. Rwy'n cytuno gyda'r mwyafrif, ond dylid cofio mai'r rheswm y llwyddodd DC ...

Sylw | Gwersi i Gymru o fethiant Salmond

Gwersi i Gymru o fethiant Salmond

| 23-09-2014 12:18 pm

Ifan Morgan Jones sy'n gofyn beth aeth o'i le i'r ymgyrch 'Ie' yn yr Alban...

Y dadl-aye yn yr Alban

| 14-09-2014 8:48 pm

Ifan Morgan Jones sy'n ceisio mynd at wraidd y refferendwm dros annibyniaeth i'r Alban ddydd Iau...

#indyref a chysgod ‘92

| 08-09-2014 7:14 am

Ifan Morgan Jones sy'n taflu bwced o ddŵr oer rhewllyd dros ben ymgyrch 'Ie' refferendwm yr Alban...

Dim annibyniaeth i’r Alban –peth da i Gymru?

| 31-08-2014 5:22 pm

Ifan Morgan Jones sy'n gofyn a ddylai cenedlaetholwyr Cymreig gefnogi annibyniaeth i’r Alban...

| 25-08-2014 7:26 pm

Diolch am yr ymateb Alwyn. Dydw i ddim chwaith am wel lleihad statws y Gymraeg y tu allan i'r ...

Sylw | A yw cenedlaetholdeb o fudd i’r iaith Gymraeg?

| 25-08-2014 7:20 pm

Pwyntiau da Ceri, diolch. :)

Sylw | Y Gymraeg v GDP

Y Gymraeg v GDP

| 25-08-2014 7:30 am

Ifan Morgan Jones sy'n dadlau fod angen rhoi'r gorau i ystyried datblygiad economaidd yn fygythiad i'r Gymraeg...

| 20-08-2014 7:34 am

Diolch am y neges Alwyn. Na, dydw i ddim yn dadlau na ddylai cefnogwyr yr iaith fod yn genedlaetholwyr. Dadlau ...

Sylw | A yw cenedlaetholdeb o fudd i’r iaith Gymraeg?

A yw cenedlaetholdeb o fudd i’r iaith Gymraeg?

| 19-08-2014 9:53 am

Ifan Morgan Jones sy'n dadlau bod angen ystyried ffiniau'r iaith Gymraeg yn rywbeth llai a mwy na ffiniau Cymru...

| 13-08-2014 6:34 am

Diolch am y neges Rhys. Dyw'r ffigyrau uchod ddim yn dod o Golwg 360 na'r BBC, ond yn ...

Sylw | Ystadegau Eisteddfodol

Ystadegau Eisteddfodol

| 11-08-2014 9:47 am

Ifan Morgan Jones sy'n ystyried beth yw arwyddocâd niferoedd ymwelwyr Eisteddfod Sir Gâr...

Canlyniadau: 30 | Tudalennau: 1 2

Ifan Morgan Jones

Darlithydd a newyddiadurwr / Lecturer and journalist

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.