Cofio'r Eisteddfod

| 04-08-2014 7:46 pm

Ifan Morgan Jones sy'n gofyn, a oes angen amgueddfa Eisteddfodol?

Cymru a Phalestina

| 29-07-2014 8:02 pm

Ifan Morgan Jones sy'n gofyn pa sail sydd i fodolaeth gwladwriaeth Palestina...

Trafferth ar draffordd

| 23-07-2014 7:47 am

Ifan Morgan Jones sy'n ceisio penderfynu sut orau i wario £1 biliwn...

Y dwymyn hyper-lleol

| 14-07-2014 9:41 am

Ifan Morgan Jones sy'n holi a yw newyddion hyper-lleol yn cyfiawnhau'r heip...

Oes aur cyhoeddi yn Gymraeg ar-lein?

| 07-07-2014 8:46 am

Ifan Morgan Jones sy'n holi beth sydd gan 'oes aur' y wasg yn yr 19eg ganrif i'w ddweud wrthym ni am y chwyldro digidol...

Diolch i Ffrwti am y gwahoddiad i gyfrannu ambell i flogiad i’r safle. Y gobaith yw cyhoeddi un yr wythnos, ond os oes ryw ddatblygiadau cyffrous yn dal fy llygad mae’n debygol y byddaf i’n cyfrannu rhagor. Y nod yw blogio ar faterion yn ymwneud â gwleidyddiaeth, a’r iaith Gymraeg, yn bennaf. Mae modd darllen cynnwys fy mlog personol yn fan hyn.

Mae teitl y blog wedi ei ysbrydoli gan yr hen glasuron rheini, ‘Ymddiddan Rhwng Hen Ddyn Dall ag Angeu,’ ac ‘Ymddiddan Rhwng Dyn a Llyffant’.

| 07-06-2014 9:15 pm

Rydych chi'n hollol gywir Rhodri a Rhys - y broblem yn y bon yw nad yw'r golygywr mor effro ...

Sylw | Barn ar drydar Barn

| 04-06-2014 4:03 pm

Rwy'n credu i mi son yn Hacio'r Iaith fy mod i wedi holi Barn ynglyn a'r posibilrwydd ...

Sylw | Barn ar drydar Barn

| 30-04-2014 6:41 pm

Rwy'n crdu bod y capel wedi bod o les i'r Gymraeg. Nid dyna'r bwriad - achub eneidiau oedd ...

Sylw | Y Bwlch Capelog.

| 30-04-2014 4:46 pm

“Cant o flynyddoedd yn ol, prin oedd y dyn (neu ddynes) oedd yn mentro i beidio mynychu’r capel neu ...

Sylw | Y Bwlch Capelog.

| 03-03-2014 10:36 pm

"Felly beth ddigwyddith os wnawn ni adael fynd? Gadael iddi symud ymlaen ar ei ben ei hun? Wrth gwrs, mae ...

Sylw | Dyfodol yr iaith Gymraeg???

Canlyniadau: 30 | Tudalennau: 1 2

Ifan Morgan Jones

Darlithydd a newyddiadurwr / Lecturer and journalist

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.