Rhyddhau Brigyn 4 yn ddigidol

| 07-01-2015 10:28 am

Does dim amheuaeth bod Brigyn bellach yn gangen gadarn ar goeden y sîn roc Gymraeg. Ymestyn eu gyrfa dros ddeng mlynedd ac mae wedi'i gwreiddio yn nwfn yn ein rhandir cerddoriaeth bach ni.

Albym newydd y ddewines o Oz...

| 08-10-2014 4:18 pm

Pythefnos yn ôl, mi wnaeth un o fy hoff gantoresau i ryddhau ei phedwerydd albym. Casgliad o covers ydy ‘Oz’ gan Missy Higgins. Daw’r gantores o Melbourne yn Awstralia ac un o nodweddion amlycaf ei chanu yw ei hacen Awstraliaidd gref. Mae’n amlwg o wylio a darllen cyfweliadau y mae hi wedi’u gwneud i hyrwyddo’r albym bod ganddi feddwl mawr o’i hunaniaeth fel merch o Awstralia ac am bob agwedd o ddiwylliant y wlad. Dw i’n cael y teimlad ganddi ei bod hi’n ceisio amlygu’r ffaith nad yw diwylliant poblogaidd Awstralia wedi cael ei lyncu’n llwyr gan y diwylliant Americanaidd a Phrydeinig.

| 02-10-2014 10:56 am

Dw i'n obsesd efo hon ar hyn o bryd; https://play.spotify.com/album/6bszUJ6wEV81mqvT...

Sylw | Dwi wedi cwympo mewn cariad....

Do Re Meme

| 01-05-2014 11:45 am

Dw i wrth fy modd pan fydd meme yn complimentio cân...

Plentyn y 90au yng Nghymru - be 'rydych chi'n ei gofio?

| 09-03-2014 8:06 pm

Wn i ddim sawl gwaith dw i wedi gweld rhestrau yn cael eu rhannu ar Facebook a Twitter am "20 Things That Prove You Grew Up in the 90s" neu "You're a 90s Kid If..." ac er fy mod i yn euog o'u mwynhau a'u rhannu, dw i wedi teimlo mai dim ond darn o fy mhlentyndod mae'r rhestrau hynny yn eu cynrychioli. Felly dw i wedi mynd ati i greu rhestr fy hun o bethau ddaw ag atgofion o'r 90au yn llifon ôl.

 

O Gymru i'r USA!

| 26-02-2014 6:00 am

Yn ei gyrfa o dros ddeng mlynedd fel un o leisiau mwyaf nodweddiadol Cymru, mae Meinir Gwilym wedi cyrraedd cerrig milltir y mae sawl cerddor ond yn breuddwydio amdanynt: derbyn nawdd gan Yamaha, recordio deuawd â Bryn Terfel, gwerthu miloedd o cds a theithio'n helaeth yng Nghymru ac Ewrop. Ac nawr, mae Meinir ar fin ychwanegu carreg filltir arall at y rhestr - perfformio yng ngogledd America a rhyddhau albwm yno. Y penwythnos yma, Meinir fydd y prif berfformiwr yng Ng?yl Dydd G?yl Dewi Los Angeles.
 
Cefais i gyfle i gael sgwrs sydyn gyda Meinir cyn iddi adael am ddinas yr angylion.

| 19-02-2014 2:48 pm

Mae'r bwyd yn hyfryd! Es i i @Thelandsdownepub nos Wener a chael gwledd yno. Ewch reit handi os ydych ...

Sylw | Hang Fire Smokehouse: Seren Caerdydd

Lois Gwenllian

O F?n. Byw yng Nghaerdydd. Joio cerddoriaeth, tafodiaith, rhedeg a mwydro. / Welsh.

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.