O Gymru i'r USA!

| 25-02-2014 8:01 am

Yn ei gyrfa o dros ddeng mlynedd fel un o leisiau mwyaf nodweddiadol Cymru, mae Meinir Gwilym wedi cyrraedd cerrig milltir y mae sawl cerddor ond yn breuddwydio amdanynt: derbyn nawdd gan Yamaha, recordio deuawd â Bryn Terfel, gwerthu miloedd o cds a theithio'n helaeth yng Nghymru ac Ewrop. Ac nawr, mae Meinir ar fin ychwanegu carreg filltir arall at y rhestr - perfformio yng ngogledd America a rhyddhau albwm yno. Y penwythnos yma, Meinir fydd y prif berfformiwr yng Ng?yl Dydd G?yl Dewi Los Angeles.
 
Cefais i gyfle i gael sgwrs sydyn gyda Meinir cyn iddi adael am ddinas yr angylion.

Efallai ei fod yn gwestiwn ag ateb amlwg ond, roeddyn rhaid i mi ddechrau â'r cwestiwn wyt ti'n edrych ymlaen at dy daith i LA? "Dwi'n edrych ymlaen yn arw, mi fydd yn brofiad eitha' gwahanol canu i Americanwyr! Dwi wedi canu dipyn yn Ewrop, ac mae ymateb a gwrandawiad cynulleidfaoedd bob amser wedi fy synnu. Mae'n nhw'n gwrando mor astud ac yn gwerthfawrogi cymaint! Ond dyma'r tro cynta i mi ganu yn yr Unol Daleithiau. Mi fydd y gynulleidfa'n gymysgedd o bobol sydd â gwreiddiau Cymreig, Cymry sydd wedi symud i fyw i America, a phobl sydd â diddordeb yng Nghymru a phethau Celtaidd, felly mi fydd hi'n sialens go wahanol i'w diddanu nhw. Mi fydd fy set yn cynnwys caneuon gwerin, ac un neu ddwy o ganeuon Saesneg, ac mi fydd yn rhaid egluro llawer o deimlad a geiriau fy nghaneuon fy hun (well i mi ymarfer fy Saesneg..!) ond, dwi'n gobeithio cael y gynulleidfa i gyd-ganu erbyn diwedd y noson."

Ar Fawrth 1 bydd Meinir yn rhyddhau'r albwm Celt yn Ngogledd America, "mae 'na lot fawr o ddiddordeb a negeseuon o Ogledd America yn cyrraedd fy ngwefannau," meddai, a hynny ynghyd â'r gwahoddiad i berfformio yn yr ?yl a'i sbardunodd i ryddhau Celt. "Mi gysylltodd yr ?yl, a threfnu'r daith, ac yna mi gefais gynnig rhyddhau deunydd yng Ngogledd America. Mae'n gyfle perffaith i lawnsio'r CD tra 'rydw i yno'n perfformio, felly mi es i ati. Pam ddim 'de?" Pam ddim yn wir - mae'r albwm yn cynnwys rhai o ganeuon mwya' poblogaidd Meinir ac yn gynrychioliad perffaith o'i gyrfa hi fel cyfansoddwraig hyd yma ac yn rhoi cyfle i weddill y byd glywed ein hiaith a rhai o'n halawon traddodiadol.
 
"Mae perfformio dramor yn fuddiol i unrhyw gerddor. Ond i ni fel Cymry, mae'n bwysig i ni fynd â Chymru allan i weddill y byd. Dwi'n dweud hyn o hyd, ond dydan ni ddim yn arbennig o dda am ein gwerthu ni ein hunain - mae'n diwylliant ni'n gyfoethog, rydan ni'n ei anwybyddu i raddau helaeth iawn yn ein prysurdeb a'n ras i fod yn debycach i ddiwylliannau eraill."
 
Ond mae'r albwm hon yn cynnwys dwy gân Saesneg, iaith nad ydyn ni wedi'i chlywed ar yr un o albymau eraill Meinir. Felly, fe holais a'i dyma'r tro cyntaf iddi gyfansoddi yn Saesneg? "Na, mae na lond llaw o ganeuon Saesneg dwi wedi eu hysgrifennu dros y blynyddoedd. Yn yr iaith honno mae'r caneuon hynny wedi penderfynu dangos eu hunain. Mae nhw'n anorfod Gymreig er yn Saesneg eu hiaith." Nid cael eu hysgrifennu'n benodol ar gyfer yr albwm hwn wnaethon nhw felly. "Ar y CD yma, eu pwrpas nhw ydi rhoi gwell darlun o deimlad a naws gweddill y caneuon Cymraeg ar yr albym yn ogystal â bod yn ganeuon sy'n sefyll ar eu pen eu hunain." 
 
I'r rhai ohonoch sy'n ffans, ond yn teimlo bod LA 'chydig yn rhy bell peidiwch â phoeni mae digon ar ei ffordd gan Meinir yn 2014 gan ddechrau gyda gig yn UltraComida, Aberystwyth ar Fawrth 19. A phan ofynnais am albym Cymraeg newydd. Dyma'i hateb, "Dwi hefyd yn mynd i ddal i feddwl am yr albym newydd...ond dim dyddiad rhyddhau tan fydd yr amser yn iawn!" 
 
Tan hynny, mi fydd rhaid gafael yn dynn...! 

Cafodd yr erthygl hon ei chyhoeddi yma yn wreiddiol.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa