Plentyn y 90au yng Nghymru - be 'rydych chi'n ei gofio?

| 09-03-2014 8:06 pm

Wn i ddim sawl gwaith dw i wedi gweld rhestrau yn cael eu rhannu ar Facebook a Twitter am "20 Things That Prove You Grew Up in the 90s" neu "You're a 90s Kid If..." ac er fy mod i yn euog o'u mwynhau a'u rhannu, dw i wedi teimlo mai dim ond darn o fy mhlentyndod mae'r rhestrau hynny yn eu cynrychioli. Felly dw i wedi mynd ati i greu rhestr fy hun o bethau ddaw ag atgofion o'r 90au yn llifon ôl.

 

Slot Meithrin - Anghofiwch am Cyw, Planed Plant a Phentre Bach y peth i'w wneud am 1 o'r gloch oedd treulio hanner awr yng nghwmni Martyn Geraint ac Wcw. Byddai gwledd yn ein disgwyl ni bob dydd o Anturiaethau Crinc yn Tŷ Chwith i wersi difyr Troi a Throi ac ABC, yn ogystal â phrofiad od o fod mewn gardd efo dol o'r enw Rebbeca.  

Hefyd, uchafbwynt y flwyddyn oedd cael eich llun ar y bocs a Martyn yn canu "Penblwydd hapus, penblwydd hapus iawn i chi, penblwydd hapus, penblwydd hapus, penblwydd hapus i bob uuuuuun."

Newidiadau di-ri Pobol y Cwm - Mi gymerodd amser maith i ni ddod i arfer ag opening credits newydd Pobol y Cwm. Doedden nhw jysd ddim cystal â'i rhagflaenwyr. 

 

Ar ben hynny, mi newidwyd amser darlledu Pobol y Cwm o 7 o'r gloch... wel drysu rhywun ydy peth felly te?! Hefyd, mae unrhyw blentyn a oedd yn gwylio Pobol y Cwm yn y 90au yn mynd i gofio pa mor traumatic oedd y ffaith eu bod nhw wedi lladd off Gina.

Cyfres Cled - oes angen dweud mwy am y gyfres â meingefn melyn mwy llachar na chast Made in Chelsea mewn siacedi high-vis? Roedd hi'n cynnwys nofelau poblogaidd fel Mwy nag Aur, Cuthbert Caradog a Sgin Ti Drôns?    


 

Sbondonics - I aelodau'r Clwb Llyfrau i Blant, byddai derbyn y catalog o lyfrau newydd yn gyffro mawr yn y dosbarth cyn amser mynd adra. Roedd yn rhaid treulio oriau yn edrych a darllen a phwyso a mesur pa lyfr oeddech chi am ei archebu.


Tra'n bod ni'n sôn am lyfrau rhaid hefyd rhoi mensh i Morgan a Magi Ann, Alffi a Lili Mei, Jaci Soch, Pry Bach Tew, Tomos Caradog ac wrth gwrs Sali Mali a Jac y Jwc (sy'n berthnasol i fwy na phlant yn 90au yn amlwg!)
 


Eisteddfod - Roedd na dri lle 'roedd yn rhaid mynd iddyn nhw'n yn Steddfod: Pabell HTV i gael craith ffug gan weithwyr yr adran golur, pabell S4C i ennill pecyn o drugareddau marchnata oedd mor mor cŵl ac i babell Dŵ Cymru i ddweud helo wrth Tomos y Tap. Ar ôl laru ar rheina, rhaid oedd crwydr's maes efo Llyfr Llonfnodion S4C i gael llofnod gan bawb a oedd ychydig bach yn adnabyddus. Wedi diwrnod blinedig o ruthro o un stondin i'r llall yn hel sdicars, roedd eistedd wrth lwyfan Radio Cymru i wylio Eden a Mega yn perfformio am yn ail yn saib neis. Tan i Jonsi ddod 'mlaen...

 
Animeiddio - Rydach chi mwy na thebyg yn gwybod y geiriau agoriadol i gartŵn Y Sgerbydau."Nawr dyma i chi stori dda..." Hefyd, os oeddech chi'n berchen ar y fideo Asbri Animeiddio, mae'n bur debyg fod gan Joshua Jones, Sam Tân, Slici a Slac, Superted a Wil Cwac Cwac le annwyl iawn yn eich calon. Roedd yr Hwyaid Gwyllt (yn enwedig Cwacsan Goch), Mr Puw Siop Bob Dim a Dai Tecsas yn debygol o fod wedi codi ofn arnoch chi sawl tro.Hefyd, roedd y cysyniad o esgidiau'n siarad yn normal. Sut arall oedd egluro Pobl Tre Sgidie?


Jini. Jini Mê. Jini Mê Jones. - Roeddech chi isio bod yn fêts efo Jini Mê er mwyn cael 'nabod Wil Cocos, Magi Naci Tŷ Canol, Barri Bofa Bach, Wmffra Bol Bisgits a Mo a Fflo.

Addysg - Mi ddysgoch chi reolau sylfaenol Mathemateg gan lygoden fach o'r enw Marthamateg.

Tŷ ni, tŷ chi, Uned 5 - Rydach chi'n cofio Slot 23 yn dod i ben ac Uned 5 yn dechra.

Jiw jiw - pwy yw hwn?! Snam angan deud dim mwy am y dyn hwn â'i hafoc.
 
Cerddoriaeth - Dyma oedd playlist hanfodol pob disgo ysgol a chanlyniad hynny oedd dawnsio'n wirion bost i Eden, Mega a Diffiniad (ac os oeddech chi'n grŵp o genod roedd na dance routine i Paid â bod ofn. Garantîd.) Rhain hefyd oedd yn gwneud disgo Glan Llyn a Llangrannog yn werth yr holl godymau, cleisiau a chrafiadau'r gweithgareddau!Os oeddech chi'n ffan o'r gyfres lyfrau wych, yna byddai tâp Rala la la yn y car gennych chi, a byddai pob taith yn golygu bloeddio canu Strim Stram Strempan a Me-me-me-me-me-me-me me-me-me-me-mêl!Teledu - Roeddech chi'n fwy na bodlon treulio hanner awr yn dyflau swyddi pobl o bob cwr o Gymru ar Pwy 'di Pwy? ac yn joio gweld Alwyn Siôn yn chwara matchmaker ar Bacha Hi o 'Ma.

 


Roedd Licrys Olsorts, Cmon Midffild, Hapus Dyrfa, Gemau Heb Ffiniau, Pobl y Chyff, Pam fi Duw? a Siot Olau ymhlith eich hoff raglenni.


Pantomeims - Roedd pantomeims Cymraeg yn uchafbwynt ym mlwyddyn unrhyw blentyn o'r 90au - ac mae'n siŵr y daw Twm Sion Cati, Blodeuwedd, Robin Sion ap Croeso a Sothach a Sglyfath ag atgofion lu yn ôl i chi.  


Gallai'r rhestr yma barhau, crafu'r wyneb ydy hyn, ond wna i ddim am y tro. Gewch chi wneud. Be' ydych chi'n ei gofio o'ch plentyndod yn y 90au?
 
*Dydy 'Calon' gan Diffiniad ddim ar Spotify.
 
 
Diolch i fy ffrindiau am eu hawgrymiadau ac am sicrhau fy mod i ar y trywydd cywir wrth roi'r rhestr fer hon at ei gilydd! 

[Ymddangosodd yr erthygl hon hefyd ar flog Argraffiadau]

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa