| 04-07-2014 9:54 pm

Geni yn ne Cymru, dad yn hwntw(!) ond symud i Gaernarfon pan yn 4 a dal yna 34 mlynnadd wedyn ...

Sylw | Acenion - beth wyt ti'n ei ddweud?

mererid m williams

mam i ddau rapsgaliwn, Gweithiwraig Gymunedol yn Eglwys Noddfa, Caernarfon - hogan o dre

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.