| 02-12-2014 1:37 pm

Ydw i'n iawn bod fersiwn Gymraeg o'r un ffilm i gael hefyd?

Sylw | Yr Athro Gwyn A Williams ar Saunders Lewis

| 14-11-2014 9:26 am

Gwych o gerdd - tybed pam mae'r BBC wedi newid ei theitl? 'Unarddegfed o'r unarddegfed’ yw teitl @rhysioro

Sylw | 'Unfed ar ddeg o'r unfed ar ddeg'

| 31-10-2014 12:55 pm

Yn bersonol, dw i ond yn defynddio'r term "figan" fel llawfer am y ffordd dw i *eisiau* byw: nid ...

Sylw | Figaniaeth: Gwneud beth gallwn ni

| 11-07-2014 11:10 pm

Lle arbennig, a blogiad hyfryd iawn. Dw i heb fod ers blynydde, rhaid sorto hynny.

Sylw | Ceibwr

| 11-07-2014 8:20 am

Rhaid bod byw 'na yn ddryslyd iawn i unrhyw un o'r enw Amanda.

Sylw | Sut wnaeth daeargryn ddeffro hunaniaeth pobl Friûl

| 07-07-2014 9:12 pm

Ti wedi trio workflowy.com? Seithfed nef i'r nyrd rhestr.

Sylw | Rhestr

| 07-07-2014 7:48 am

Dyma'r #blogydydd gan @boglynnu dw i'n sôn amdano uchod http://www.boglyn.com/2014/07/blogydydd-1-ysgri...

Sylw | Mwy i'w ddweud

| 07-07-2014 7:44 am

Difyr, diolch am y tip.

Dw i wedi dechrau defnyddio 750words.com, ar ôl i Sara Huws (dw i'n ...

Sylw | Mwy i'w ddweud

| 03-07-2014 11:49 am

14. Creu lwpiau adborth. Gadael sylwadau ar flogiau, fideos YouTube, tiwns Soundcloud ac ati. Rhoi ffefrynnau a ADiau ar Twitter ...

Sylw | #blogydydd 3 - Cyd-hyrwyddo a mantra blogio dyddiol

| 02-07-2014 9:59 am

Wordpress dw i'n ei ddefnyddio ar morfablog.com, gyda blog bach Tumblr ar yr ochr ar gyfer cofnodion byr ...

Sylw | #blogydydd 2 - platfforms blogio a defaid electrig

| 06-06-2014 11:58 am

Aeth Dave Datblygu byth i fyw yn Llundain, naddo? Falle bydde fe wedi bod yn syniad da.

Sylw | Iolo Selyf James

| 30-05-2014 3:37 pm

(Werth rhoi'r hashnod #5ayp yn teitl y cofnodion yma?)

Sylw | #5ayp Pump am y penwythnos

| 30-05-2014 3:35 pm

1.Hoff linell o gân?

"Ti'n fwy pwysig na'r iaith Gymraeg."

2.Cymeriad ffilm/cyfres hoffet ti fod ...

Sylw | #5ayp Pump am y penwythnos

| 23-05-2014 3:31 pm

Ydy Manaw a Chernyw yn cyfri?

Wyth, felly.

Sylw | #5ayp Pump am y Penwythnos: Yr Atgyfodiad

| 23-05-2014 3:10 pm

1. Tangled Parrot, Caerfyrddin (dim ond unwaith neu ddwy y flwyddyn).

2. Tost â marmite.

3. Llên Saesneg yn yr ...

Sylw | #5ayp Pump am y Penwythnos: Yr Atgyfodiad

| 12-05-2014 10:36 pm

It's the gift that keeps on giving!

"In the 20th century Welsh pop music has become popular throughout the ...

Sylw | Dewch gyda ni i ymweld â Chymru paralel: Cymru DinoLingo

| 12-05-2014 10:34 pm

Mae'r stwff am yr iaith yr un mor wallgo:

"Just because the letters themselves may be like English’s ...

Sylw | Dewch gyda ni i ymweld â Chymru paralel: Cymru DinoLingo

| 26-04-2014 8:05 am

Mae'n iawn, ond mae'n debyg iawn i Flickr a Facebook, efo'r llun bach ar y chwith a ...

Sylw | Cynllun newydd Twitter

Nic Dafis

Rhyw hen foi.

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.