Owain Gruffudd

Student Sports and Music Journalist // Myfyriwr Newyddiaduriaeth Chwaraeon a Cherddoriaeth. @ordorfblog

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.