Pleidleisiwch am Sioe Aberystwyth a Sir Ceredigion sydd wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Sioeau 2014 y Farmers Guardian !!

| 04-03-2014 12:30 pm

Mae Sioe Aberystwyth wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth sioeau 2014 y Farmers Guardian.  Dyma'r unig sioe yng Nghymru i'w gosod ar y rhestr fer gan guro sawl sioe arall ledled y Deyrnas Unedig.

Mae'r sioe yn darparu llwyfan i fridiau cynhenid Cymru ac yn darparu cystadlaethau ar gyfer y to ifanc.  Mae ganddi gyfle da i ennill ond mae angen eich pleidlais chi arnom.  Plis rhannwch, ail-drydarwch a phleidleisiwch amdanom ar wefan y Farmers Guardian.

Sioe AberystwythShow

Sioe Amaethyddol - hwyl teuluol / County Show - fun for all the family Mehefin 14 June 2014

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.