Asiantaeth Greadigol Ddigidol | @gofodcyf

| 02-08-2016 10:58 am

Rydym yn arbenigo mewn dylunio graffigol a marchnata | www.gofod.org

Beth mae'n golygu i fod yn Gymry?

| 23-06-2016 12:31 pm

Nid yw bod yn Gymry yn golygu siarad Cymraeg; nid yw'n golygu siarad Saesneg; nid yw'n golygu canu'r anthem genedlaethol; nid yw'n golygu bod yn ethnigedd arbennig; nid yw'n golygu dilyn crefydd arbennig, neu o gwbl.

 

Mae bod yn Gymry yn golygu i garu ac i barchu cyd-ddyn, dibwys o bwy ydyn nhw, dibwys o ble daethon nhw, dibwys eu cred, dibwys eu cariad a dibwys eu hedrychiad.

 

Goddefgarwch a dealltwriaeth yw bod yn Gymry.

 

Pleidleisiwch i aros. Peidiwch â difaru.

 

#StrongerIn • #MewnDrosGymru

Aaron Wynne

Cyfarwyddwr asiantaeth greadigol ddigidol, @gofodcyf / Director of digital creative agency, @gofodcyf • Hefyd/Also: @aryffordd • #Llanrwst

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.