Beth mae'n golygu i fod yn Gymry?

| 23-06-2016 12:31 pm

Nid yw bod yn Gymry yn golygu siarad Cymraeg; nid yw'n golygu siarad Saesneg; nid yw'n golygu canu'r anthem genedlaethol; nid yw'n golygu bod yn ethnigedd arbennig; nid yw'n golygu dilyn crefydd arbennig, neu o gwbl.

 

Mae bod yn Gymry yn golygu i garu ac i barchu cyd-ddyn, dibwys o bwy ydyn nhw, dibwys o ble daethon nhw, dibwys eu cred, dibwys eu cariad a dibwys eu hedrychiad.

 

Goddefgarwch a dealltwriaeth yw bod yn Gymry.

 

Pleidleisiwch i aros. Peidiwch â difaru.

 

#StrongerIn • #MewnDrosGymru

 

 

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa