| 23-05-2014 2:16 pm

#5ayp

1. Stermat. Yr unig siop sydd angen yn y byd, mewn gwirionedd.

2. Trio gwneud pizza. Yn wael, ac ...

Sylw | #5ayp Pump am y Penwythnos: Yr Atgyfodiad

Iwan Stanno

Don?t make me feel stupid, I?ll do that on my own.

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.